Novinky & Publikace
03.10.2014
Rizika zemí a ekonomické studie

Cukr a bič: Nadcházející výzvy pro čínskou ekonomiku

Cukr a bič: Nadcházející výzvy pro čínskou ekonomiku

Od začátku roku pokračuje čínská vláda ve své snaze zavádět různé prvky svého reformního programu, zejména ty, které se týkají vyladění struktury čínské ekonomiky. S utlumenou domácí poptávkou stagnuje nadále i trh s nemovitostmi a přetrvává nevyužitá kapacita v některých odvětvích, a proto není pravděpodobné, že Čína dosáhne svého cíle 7,5% růstu. Společnost Coface očekává, že růst čínského HDP by mohl v roce 2014 dosáhnout 7,4 %, pokud to bude v dohlednu podpořeno vládní politikou. 

 

Nárůst podílu nesplácených úvěrů a nákladů na financování

 

Co se týče kvality úvěrů, v souladu se závěry naší zprávy z průzkumu o platbách korporátních zákazníků v Číně vydané na začátku letošního roku, došlo v Číně k nárůstu podílu nesplácených úvěrů (NPL), přičemž absolutní počet nesplácených úvěrů vyskočil v prvním pololetí roku 2014 v meziročním srovnání na 28,7% (příloha č. 1). Makroekonomické trendy pozorované v první polovině roku 2014, jsou v souladu s našimi očekáváními ohledně čínské ekonomiky. Na jedné straně je patrná stabilizace růstu, a na druhé straně je vidět, že průmyslové subjekty – zejména menší podniky – čelí narůstajícímu tlaku nákladů na financování a zpomalení růstu poptávky. 

 

„Narůstající objem nesplácených úvěrů vede k obavám ohledně kvality půjčování peněz, přičemž náklady na financování zůstávají problematické u řady odvětví a u menších podniků, které nemají přístup k úvěrovým produktům. Proto, vzhledem k tomu, že míra inflace je dostatečně pod kontrolou, by plošné snížení úrokových sazeb mohlo pomoci snížit tlak financování, pod kterým se podniky nacházejí, a přiblížit tempo růstu vládnímu cíli 7,5 %,“ uvedl Rocky Tung, ekonom pro region Asie a Tichomoří. 

 

Stagnující trh s nemovitostmi a problémy s nevyužitou kapacitou 

 

Bolavým místem čínské ekonomiky v prvním pololetí roku 2014 byl trh nemovitostí, který během tohoto období čelil výrazným obtížím a není u něj očekáváno žádné výrazné zlepšení ani ve druhém pololetí. „Cenový tlak a míra zadlužení developerů dávají důvody ke stále větším obavám a díky velkému objemu zásob, které je třeba udat, je výhled na toto odvětví ekonomiky v nejbližší budoucnosti i nadále velmi špatný,” uvedl Rocky Tung.

 

Nicméně význam trhu nemovitostí v čínské ekonomice je značný a zhroucení tohoto trhu je nutno se vyhnout. Střednědobou poptávku potáhne i nadále zejména vládní plán urbanizace, který se bude zaměřovat více na kvalitu než na objem investic.

 

Kovozpracující průmysl i nadále trápí problémy s nevyužitou kapacitou a ziskovost je dále poškozována tím, že růst poptávky je slabší než obvykle. Energetika, která jako náhradu používá uhlí, rovněž zažívá pomalejší růst poptávky, a to díky zpomalování ekonomiky jako celku. Tlak na ceny pravděpodobně povede v budoucnu k růstu míry rizika, protože snižuje ziskovost a přináší finanční potíže. Dřevozpracující a papírenský průmysl zažil navzdory optimismu na začátku roku slabé cenové trendy, a to díky zpomalení poptávky koncových zákazníků – ale s pokračujícím odhodláním vlády provést konsolidaci odvětví a eliminaci produktů, mohla by se vývoj nabídky a poptávky od roku 2015 začít zlepšovat.

 

Barometr

 

 

 

Pomalý růst na trhu spotřebního zboží

 

Podobně i na trhu spotřebního zboží v Číně je střednědobý výhled nadále příznivý, ačkoli je třeba pamatovat na úskalí v nejbližší budoucnosti. Čínský trh spotřebního zboží, jehož tahounem je rostoucí střední vrstva, vyšší počet lidí v produktivním věku, rostoucí životní standard a zlepšující se prodejní kanály, bude ve střednědobém horizontu dál nabírat tempo jako faktor ovlivňující růst ekonomiky. Nicméně protikorupční program společně se slabším tempem růstu příjmů by mohly v nejbližší budoucnosti omezit potenciál tohoto trhu, což odpovídá našemu názoru, že ekonomický růst v Číně zvolňuje.

 

I když jsou realizovány nejrůznější aspekty reforem, na růst se v žádném případě nezapomíná. Vzhledem ke spoustě známek slabého růstu v tomto roce panuje názor, že vláda pravděpodobně zavede silnější pobídky na udržení ekonomického růstu. Konkrétně se očekává pokračování cílených pobídek. Navíc možné snížení úrokové míry by přímo vedlo ke nížení nákladů na financování a podpořilo spotřebu. Nicméně Čínská lidová banka by musela vyvážit potenciální úvěrové riziko vyplývající z takto uvolněné monetární situace.

 

 

Příloha č. 1 : Objem nesplácených úvěrů v 1. pololetí roku 2014 nadále rychle rostl 

 

Priloha
Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Cukr a bič: Nadcházející výzvy pro čínskou ekonomiku (427,09 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English