Novinky & Publikace
29.07.2021
Rizika zemí a ekonomické studie

Elektromobilita má zelenou, ale naráží na bariéry

Elektromobilita má zelenou, ale naráží na bariéry

Podle Coface je jednou z bariér boom poptávky po kovech nezbytných pro výrobu baterií.

Elektromobilita je trend, který silně rezonuje automobilovým průmyslem. I přes podporu ze strany vlád však naráží na řadu bariér. Podle analýzy Coface je to například obrovská poptávka po kovech nezbytných pro výrobu baterií i samotných elektromobilů, která tlačí jejich ceny vzhůru. To se odráží i v ceně samotných elektromobilů, jejichž prodej se v řadě zemí neobejde bez dotačních programů. V neposlední řadě je to i otázka recyklace a udržitelnosti. „Cena elektromobilů zůstane minimálně v příštích dvou letech pravděpodobně vysoká. Neočekáváme žádné zásadní změny v cenovém vývoji," říká Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface pro Českou republiku a Slovensko, který je globálním lídrem v pojištění pohledávek firem a obchodních rizik.

Důvodem vysokých cen je zvýšená poptávka po kovech, které jsou nezbytné pro výrobu baterií, zejména po lithiu, kobaltu a mědi. Jejich nabídka však vzhledem k celosvětové podpoře elektromobility nestačí pokrýt poptávku,“ říká Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface pro Českou republiku a Slovensko.

Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou tak zvyšuje ceny těchto kovů, přestože podíl elektromobilů na trhu je stále malý. Různé konfigurace baterií nebo možné využití vodíku jako zdroje energie prozatím tlak na používání těchto kovů nesníží. Vysoké náklady na ně však přispívají k podpoře výzkumu a vývoje alternativních technologií. Tyto snahy by mohly v dlouhodobém horizontu situaci změnit, a to i s ohledem na silnou konkurenci zemí, které chtějí získat výhodu v nové generaci vozidel.

Pro Českou republiku je automobilový průmysl klíčovým odvětvím ekonomiky. Proto je logické, že si nechce v oblasti výroby elektromobilů nechat ujet vlak. Svědčí o tom i státní podpora projektu továrny na výrobu baterií, na němž se dohodlo ministerstvo průmyslu a ČEZ. O projekt se už zajímají i Volkswagen nebo LG,“ uvedl Ján Čarný.

Elektromobilita roste, ale její podíl je malý

Segment elektromobilů celosvětově neustále roste. Zatímco v roce 2019 činil podíl e-aut 8 %, v roce 2020 to bylo již 13 %. V roce 2020 přitom prodej automobilů s konvenčním pohonem poklesl o 6 %, ale v důsledku vládních pobídkových programů a zvýšeného zájmu o tento segment v Evropě vzrostl prodej elektromobilů o 41 %. "Podle dostupných údajů vzrostl prodej elektromobilů v prvním čtvrtletí roku 2021 meziročně o 41 %. V letošním roce se očekává růst až o 70 %," říká Ján Čarný.

V Česku se loni počet registrovaných osobních elektromobilů zvýšil téměř o 90 % na 7103 vozů. Nicméně jejich podíl je stále malý – ke konci loňského roku bylo v ČR celkem 6,13 milionu osobních aut. Za malým podílem elektromobilů v Česku je vyšší pořizovací cena v porovnání s automobily se spalovacím motorem. Tento cenový rozdíl je umocněn absencí dotačních programů motivující jednotlivce a firmy k pořízení elektromobilů. Tyto program jsou přitom obvyklé v řadě evropských zemí. Rozvoj elektromobility u nás brzdí i špatná infrastruktura dobíjecích stanic. Elektromobilita je však jasný trend a toto téma rezonuje i na úrovni EU a my budeme muset reagovat,“ říká Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface pro Českou republiku a Slovensko.

Konkurenci elektromobilům odstraní i zákaz prodeje spalovacích motorů na některých trzích včetně Evropy do roku 2035. Tento trend vytváří tlak na poptávku po kovech potřebných k výrobě baterií do vozidel. Jde například o lithium, kobalt, grafit, nikl, prvky vzácných zemin, hliník a měď. V bateriích se používá několik desítek kilogramů kovů, ne-li stovek. Například hliník tvoří přibližně polovinu celkové hmotnosti, následuje měď, grafit a nikl. „Hliník se používá nejen v bateriích, ale i v dalších částech vozidel, jako jsou podvozek nebo vnitřní panely, a to díky své výhodné hmotnosti a schopnosti účinně chránit před nárazy," poznamenává Ján Čarný. Důležitá je pro elektromobily i měď: „Je nezbytná pro výrobu baterií, ale využívají ji také dodavatelé elektřiny, kteří musí rozvíjet nové sítě, aby se přizpůsobili elektrifikaci vozového parku a nové poptávce po energii," upozorňuje Ján Čarný.

Poptávka po kovech tlačí na ceny

Společnost Coface očekává, že v letech 2020 až 2021 vzrostou ceny niklu o 34 %, hliníku o 25 % a mědi o 47 %. Kromě toho očekává, že dále v letech 2020 až 2050 poptávka vzroste ještě výrazněji. Poptávka po mědi pro elektromobily se bude v tomto období zvyšovat o 9,9 % ročně, zatímco poptávka po niklu pravděpodobně poroste tempem 11,8 % ročně.

Hlavními producenty těchto vysoce žádaných kovů jsou Demokratická republika Kongo, Austrálie, Indonésie, Chile a Rusko, což přimělo vlády těchto zemí k úpravě těžebních zákonů s cílem získat větší podíl na výnosech z těžby, ale také k posílení environmentálních předpisů na ochranu místních komunit. Tlak na těžební a metalurgické společnosti, aby zlepšily nabídku a reagovaly na tyto trendy, bude intenzivní.

Vodík s otazníkem

Výrobci baterií a jejich zákazníci se snaží snížit svou závislost na kobaltu, ale také současně najít alternativní zdroje energie. Vodík je obecně považován za silnou alternativu, která dokáže snížit celkové náklady průmyslu a zátěž pro životní prostředí. Společnost Coface však neočekává, že by vodík v tomto desetiletí změnil pravidla hry bez silných pobídek ze strany vlád.

Neočekáváme, že by i samotní výrobci automobilů v krátkodobém horizontu upřednostňovali vodík, protože investovali velké prostředky do baterií, aby splnili přísné předpisy zavedené v řadě zemí jejich státními orgány,“ říká Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface pro Českou republiku a Slovensko.

 

Kliknutím na obrázek si stáhnete celou studii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Elektromobilita má zelenou, ale naráží na bariéry (550,58 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English