Novinky & Publikace
30.06.2021
Rizika zemí a ekonomické studie

FOKUS: Rizika a příležitosti práce na dálku

FOKUS: Rizika a příležitosti práce na dálku

Z práce na dálku se během pandemie Covid-19 stala nová norma. Během odeznívající krize by tento kulturní posun mohl umožnit společnostem se sídlem v rozvinutých zemích najímat pracovníky na práci na dálku z rozvíjejících se zemích, aby snížily své náklady na pracovní sílu. Coface odhaduje, že celkový počet takovýchto pracovních míst v ekonomikách s vysokými příjmy je přibližně 160 milionů, zatímco počet potenciálních pracovníků na dálku v ekonomikách s nízkými a středními příjmy je přibližně 330 milionů. Coface také odhaduje, že francouzské společnosti by ušetřily 7 % na mzdových nákladech, i kdyby bylo přesunuto do zahraničí  pouze 1 ze 4 pracovních pozic umožňujících pracovat vzdáleně.
Pro rozvíjející se ekonomiky by toto potenciální přemístění virtuálních pracovních míst mohlo nastartovat větší  rozvoj. S cílem zjistit kdo pravděpodobně nejvíce využije tohoto trendu, vytvořila společnost Coface indikátor založený na čtyřech klíčových kritériích: lidský kapitál, konkurenceschopnost mzdových nákladů, digitální infrastruktura a obchodní podmínky. Jihovýchodní Asie vyniká jako region s vysokým potenciálem a to  zejména Indie a Indonésie; stejně jako další velké rozvíjející se země jako Brazílie a Polsko.

 

POKUŠENÍ VIRTUÁLNÍHO OFFSHORINGU

Během několika posledních desetiletí bylo přesouvání průmyslové činnosti a růst globálních dodavatelských řetězců jedním z hlavních aspektů růstu produktivity. Již několik let však toto zvýšení produktivity a efektivity klesá.
V zájmu dalšího zvyšování konkurenceschopnosti a snižování nákladů mohou být společnosti v pokušení přemístit další služby a sofistikovanější činnosti do zemí s nižšími mzdovými náklady, jako tomu bylo v minulosti u IT služeb a call center. Coface odhaduje, že například francouzské společnosti by ušetřili 7 % na mzdových nákladech,  kdyby bylo přesunuto do zahraničí  pouze 1 ze 4 pracovních míst umožňujících pracovat vzdáleně.
Díky pandemii Covid-19 v Evropě ve druhém čtvrtletí roku 2020 se téměř 40 % pracovní síly přesunulo k pravidelné práci na dálku. Společnosti, které mají dobrou zkušenost se zachováním  produktivity svých pracovníků, si stále více připouští možnost  více angažovat a najímat  virtuální pracovní síly na globálním trhu práce. V USA vzrostl podíl organizací ochotných najmout si pracovníky na plný úvazek v zahraničí na 36 procent, oproti 12 procentům před pandemií.

 

KOLIK EXISTUJE PRACOVNÍCH MÍST, KTERÉ  LZE VIRTUÁLNĚ PŘESUNOUT?

Čím více je ekonomika založena na sofistikovanějších službách, tím více může její pracovní síla pracovat na dálku. V průzkumu mezi pracovníky v USA provedeném v říjnu 2020 uvedlo 62% vysokoškolsky vzdělaných respondentů, že jejich práce může být vykonávána na dálku. Podle Mezinárodní organizace práce lze pouze 13 % pracovních míst v rozvíjejících se zemích přesunout do zahraničí, oproti 27 % v bohatých zemích.
To však neznamená, že všechny typy pracovních míst lze přesunout do zahraničí. Mnoho pracovních procesů vyžaduje částečnou přítomnost na místě, osobní kontakt s klienty nebo dobré porozumění místní kultuře.
Pro bohaté země by se virtuální offshoring mohl stát zdrojem politického rizika, stejně jako de-industrializace přispěla k růstu populismu. Tlak globální konkurence může u vysoce vzdělaných pracovníků vyvolat ekonomickou nejistotu, což podněcuje politickou polarizaci.
Některé rozvíjející se země mají lepší pozici než jiné, aby přilákaly virtuální offshoringové investice. S cílem zjistit nejpravděpodobnějšího vítěze tohoto trendu, společnost Coface vytvořila indikátor založený na čtyřech klíčových kritériích: lidský kapitál, konkurenceschopnost mzdových nákladů, digitální infrastruktura a obchodní podmínky. Země jako Indie, Indonésie nebo Brazílie mají velký počet potenciálních pracovníků na dálku a velmi nízké náklady na pracovní sílu. Jiné, například Polsko, nabízejí vynikající podnikatelské prostředí a robustní digitální infrastrukturu. Zatímco Čína a Rusko by teoreticky byly ideálními virtuálními offshoringovými destinacemi, rostoucí geopolitické napětí a nízká kybernetická bezpečnost však budou představovat i nadále významnou překážku.

 

Stáhnout celou publikaci

Nahoru
  • Czech
  • English