Novinky & Publikace
17.06.2016
Rizika zemí a ekonomické studie

Nadbytek výrobních kapacit v odvětví výroby oceli ve světě značně zvyšuje riziko v roce 2016

Nadbytek výrobních kapacit v odvětví výroby oceli ve světě značně zvyšuje riziko v roce 2016
  • Po dlouhém období růstu poptávky tažené Čínou, trpí odvětví výroby oceli v první dekádě tohoto století v globálním měřítku slabým růstem
  • Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou je prohlubována nadměrnými kapacitami a čínským vývozem
  • Čínská vláda oznámila v lednu 2016 první snížení výrobních kapacit o 40 mil. tun
  • Kreditní rizika se zvyšují pro ocelářské společnosti
  • Neočekává se, že trh dosáhne rovnováhy před rokem 2018

 

Úvěrová rizika na vrcholu

 

V roce 2014 připadalo na Čínu 45% z celkové světové produkce oceli. Nyní však její poptávka slábne s poklesem o 3,3% v roce 2014 a spotřebou nižší o 5% v roce 2015. Mezitím se nadále zvyšují čínské výrobní kapacity, což má za následek zvyšování globální nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Zatímco celosvětová produkce slábne (-3,1% na konci února 2016) a třetina výrobních linek oceli stagnuje, nabídka je stále vysoká. Toto vedlo k silnému tlaku na ceny směrem dolů. Čína v současné době vyváží své nadbytky (+ 20% v objemu v roce 2015), což obzvláště negativně ovlivňuje výrobu oceli v Evropě, Spojených státech a rozvíjejících se zemí. 

 

 

Čínská ekonomika prochází strukturálními změnami. Oblast výroby ustupuje nástupu sektoru služeb v čínském modelu růstu. Domácí spotřeba oceli již dosáhla svého vrcholu a bude i nadále klesat. 

Coface zaznamenal postupné navyšování úvěrových rizik ve světové produkci kovů. Toto odvětví je nejvíce ohrožené mezi 12 hodnocenými společností Coface. Nyní je výroba oceli hodnocena jako odvětví s "velmi vysokým rizikem" v Latinské Americe, rozvíjející se Asii, na Středním východě a v západní Evropě, a "vysokým rizikem" ve střední Evropě a severní Americe. 

V podstatě se jedná o odvětví s nejmenší ziskovostí na světě (posun z 90. místa na z 94. místo) a je rovněž nejvíce zadlužené. Čínská cenová konkurenceschopnost (zejména u levnější oceli) negativně ovlivňuje výrobce oceli po celém světě. Dnešní přebytek výrobních kapacit také zvyšuje úvěrová rizika v Číně a zadluženost firem výrazně stoupá. 

 

Výhled: Návrat k normálnímu stavu v roce 2018?

Vyvážení nabídky a poptávky by bylo možné až od roku 2018. První snižování kapacit čínské produkce se již začne projevovat. Zatímco rozvíjející se ekonomiky budou dohánět ztráty hůře než v minulosti, jejich rostoucí urbanizace a rozšiřování střední třídy budou hlavními vektory růstu. Tři průmyslová odvětví, která nejvíce využívají ocel, budou mít ve střednědobém horizontu pozitivní vyhlídky:

 

  • Automobilový průmysl má značný prostor pro expanzi do rozvíjejících se ekonomik. Například v Indii připadá 100 aut na 1000 obyvatel (ve srovnání s 808 na 1000 obyvatel v USA);
  • Strojírenství rovněž těží z nastartovaného značného růstu a to jak na rozvíjejících se trzích, tak i ve vyspělých ekonomikách;
  • Taktéž stavebnictví by mělo znovu nastartovat svůj růst a to díky silnému potenciálu pro urbanizaci ve většině rozvíjejících se zemích.
Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Nadbytek výrobních kapacit v odvětví výroby oceli ve světě zna... (347,77 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English