Novinky & Publikace
19.06.2016
Rizika zemí a ekonomické studie

Nastává skutečné oživení ve vývoji Francouzské ekonomiky?

Nastává skutečné oživení ve vývoji Francouzské ekonomiky?
  • Některé ukazatele ekonomické aktivity za první čtvrtletí 2016 podporují optimismus (růst, spotřeba domácností, investice)
  • Jediná vada na kráse je klesající vývoz vzhledem ke zpomalení v rozvíjejících se ekonomikách a nedostatečná konkurenceschopnost
  • Výrazné zlepšení míry platební neschopnosti (očekává se pokles o 3,2 %), s výjimkou textilního a oděvného průmyslu a regionu Ile-de-France
  • Zlepšení v polovině všech odvětví
  • Doprava a logistika trpí nedostatkem konkurence

Ekonomická aktivita těží z domácí poptávky, ale narušuje ji vývoz

Francouzská ekonomika se může za první čtvrtletí pochlubit pozitivními ekonomickými ukazateli. Jde zejména o stabilní růst ekonomiky, který odstartoval již v roce 2014 (+ 0,6% v 1. čtvrtletí 2016 proti 4. čtvrtletí 2015) a díky rostoucí domácí spotřebě nabírá na rychlosti. Spotřebitelské výdaje domácností (+ 1,2%) dosáhly ve srovnání s rokem 2014 historického maxima a investice také překonaly očekávání. "Poprvé od roku 2012 by měly investice firem letos pozitivně přispět k růstu ekonomiky, těží hlavně z nových vládních opatření na snížení poplatků a z nižších cen ropy," konstatuje Coface. Společnost předpovídá letos zemi hospodářský růst 1,6% a v roce 2017 růst okolo 1,3%.

 

Problémem je prozatím zejména zahraniční obchod, který přibržďuje ekonomickou aktivitu. I když dovoz vzrostl v 1. čtvrtletí o 0,5%, vývoz se snížil o 0,2%. Důvodem bylo částečně zpomalení ekonomické aktivity na rozvíjejících se trzích, zejména očekávaná recese v některých zemích BRICS. Navíc, strukturální nedostatky mají také vliv na pokles francouzského podílu na celosvětovém exportním trhu (3,5% od roku 2011). Přestože Francie i Německo mají podobný počet firem, Francie čítá jen třetinu exportně orientovaných společností ve srovnání s Německem. Kromě toho, z každých deseti francouzských společností, které vyvážejí poprvé, očekávají jen tři z nich exportní aktivity i v dalším roce a jen jedna předpokládá, že bude vyvážet i v horizontu dalších tří let.

 

Pokud jde o cenovou konkurenceschopnost, Francie zaostává za Španělskem a Itálií. Francie však zaostává i za Německem pokud jde o export produktů s vyšší přidanou hodnotou (letectví a obrana, luxusní zboží, víno). Zatímco podíl v případě Francie dosahuje 41%, v případě Německa je to 48%. Přestože ve střednědobém horizontu investice francouzských firem zlepší úroveň exportu, bude trvat několik let, než se propast překlene.

 

Úroveň úpadků společností a rizika v odvětvích se dostávají do normálu

Ekonomické oživení se jasně odráží na snížení počtu insolvencí a výrazném zlepšení rizikovosti sektorů. Podle předpovědí Coface by měl letos klesnout počet insolvencí o 3,2%. Již ke konci dubna 2016 činil počet insolvencí 58 846 (-4,3%) v celkové hodnotě téměř 3,35 miliardy EUR (pokles o -8,6%) a stejně tak počet ohrožených pracovních míst klesl o 2,4%. Povzbudivé je, že pozitivní trend je patrný u firem všech velikostí a zejména výrazný mezi většími společnostmi (-21,5%). Průměrný obrat společností v platební neschopnosti také dosáhl předkrizovou úroveň (591 800 Eur). Insolvence se zvýšily pouze v regionu střední Francie (+ 2,9%) a v regionu Ile-de-France (+ 3,0%), kde je míra insolvencí společností nejvyšší, až 21% z celkového počtu v zemi. Jen částečně lze přičítat důvody teroristickým útokům z listopadu 2015, protože počet začal růst ještě před tímto datem a týká se široké škály odvětví i mimo turismu, hotelů či restaurací.

 

Z hlediska rizika v odvětvích je trend rovněž pozitivní, a to v případě šesti z dvanácti sektorů, které analyzovali ekonomové z Coface.

  • Díky stabilním výdajům domácností je maloobchodní sektor prvním ve Francii, které dosáhl hodnocení "nízké riziko"
  • Doprava, automobilový, farmaceutický a chemický průmysl si zlepšili své hodnocení na úroveň „středně vysoké riziko“
  • Stavební sektor se zotavuje a také přešel v hodnocení z kategorie "velmi vysoké riziko", na "vysoké riziko"

I přesto, v jednom sektoru se riziko zvýšilo. Jde o textilní a oděvní průmysl, který je hodnocen jako "vysoce rizikový". Oděvní průmysl se podílí na celkové platební neschopnosti v sektoru až 85% (+ 6% ke konci dubna 2016). Důvodem je silný nárůst zahraniční konkurence a on-line prodejů.

 

Silniční nákladní doprava - výhled je nejistý

I přesto, že Coface zlepšil hodnocení rizik v odvětví dopravy na "středně vysoké riziko", předpověď je pro silniční nákladní dopravu ve střednědobém horizontu nejistá. "V poslední době těžila silniční nákladní doprava z nižších cen komodit a stabilnější poptávky, které pomáhalo i oživení ve stavebnictví či námořní dopravě," konstatuje Coface. Několik velkých společností v odvětví, které však představují téměř 80% obchodu, využily příležitosti k posílení své pozice a zvýšily tak tlak na menší konkurenty. Tyto menší firmy proto zvyšovaly své zisku pouze díky nižším cenám paliv.

 

Vzhledem k tomu, že se sektor skládá především z menších a více zranitelných firem, bude tak záviset míra insolvencí zejména na dopadu připravovaného zákona z dílny francouzského ministra ekonomiky, Emmanuela Macrona, a to pokud jde o výši platů a nepředvídatelného trendu cen ropy.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Nastává skutečné oživení ve vývoji Francouzské ekonomiky? (277,97 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English