Novinky & Publikace
18.06.2015
Novinky o produktech

Nový produkt TradeLiner: Společnost Coface inovuje nabídku pojištění pohledávek pro středně velké podniky

Nový produkt TradeLiner: Společnost Coface inovuje nabídku pojištění pohledávek pro středně velké podniky

Společnost Coface, která se zaměřuje na neustále se vyvíjející potřeby středně velkých společností v oblasti pojištění pohledávek, modernizovala svoji vlajkovou pojistnou smlouvu a přichází s produktem TradeLiner. Tento krok se opírá o zkušenosti, které společnost Coface získala v souvislosti se službou globální ochrany před neuhrazenými pohledávkami uvedenou před patnácti lety a vychází ze snahy poskytovat ještě kvalitnější služby odpovídající současné úrovni a ekonomické realitě.

 

„V návaznosti na produkt EasyLiner, který byl uveden na trh v roce 2014 a který se zaměřuje na sektor malých a středních podniků, nabízí TradeLiner středně velkým podnikům řešení, které reaguje na jejich požadavky a očekávání, pokud jde o flexibilitu, širokou škálu možností a odezvu nezbytnou pro fungování v dnešním obchodním prostředí. Inovovaný produkt klade důraz na kvalitu a transparentnost ve vztahu ke společnostem prodávajícím zboží či služby na úvěr,“ uvádí Country Manager Coface v ČR Martin Růžička.

 

Větší transparentnost a odezva odrážející skutečné potřeby podniků

Díky produktu TradeLiner bude Coface brzy nabízet inovované komplexní služby péče o pohledávky společnostem v 98 zemích, a chránit tak jejich obchodní činnost v případě insolvence nebo opožděných plateb ze strany odběratelů. Nabízené služby tak budou zahrnovat prevenci před nezaplacením, inkaso neuhrazených faktur a pojistné plnění (v případě, že inkaso nebude možné nebo bude trvat déle, než se čekalo).

 

Tento nový produkt byl navržen a vytvořen proto, aby společnostem usnadnil a zpřehlednil získání pojistného krytí proti rizikům neplacení a aby jim pomohl spravovat pojištění v souladu s jejich obchodními zásadami. Mezi jeho hlavní charakteristiky patří jednoduchost a flexibilita:

  • pojištění pohledávek je nyní jednodušší a srozumitelnější, přičemž poskytované služby jsou zcela transparentní,
  • pojistné je předepisováno na základě skutečného obratu a minimální roční pojistné se automaticky nastavuje směrem nahoru nebo dolů podle posledního známého obratu pojištěných, díky čemuž lze snížit rozpočtovou nejistotu,
  • pokud se společnost v důsledku neuhrazených pohledávek dostane do potíží s cash flow, lze lhůtu pojistného plnění zkrátit z pěti na čtyři, tři či dokonce dva měsíce, což představuje jednu z nejužitečnějších a zároveň nejoriginálnějších funkcí produktu TradeLiner.
Komplexní krytí rozšířené o širokou škálu možností

Produkt TradeLiner rovněž představuje řešení na míru, nabízí totiž řadu možností ke krytí různých typů rizik: politických rizik, přírodních katastrof, rizik před dodáním, sporných pohledávek či rizik u zálohových plateb dodavatelům nebo u komisního prodeje. Doplňkové pojistné krytí TopLiner (které lze žádat v případě, kdy pojistník obdrží úvěrový limit ve výši, která je nižší, než požadoval, anebo obdrží limit nulový) bylo ze strany podniků již při svém uvedení na trh na konci roku 2012 velmi dobře přijato a patří mezi řadu aktuálně dostupných inovací pojištění pohledávek od Coface.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Nový produkt TradeLiner: Společnost Coface inovuje nabídku pojišt... (313,75 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English