Novinky & Publikace
19.10.2016
Rizika zemí a ekonomické studie

Osm z deseti německých firem čelí opožděným platbám, stabilní ekonomice navzdory

Osm z deseti německých firem čelí opožděným platbám, stabilní ekonomice navzdory
  • 84 % německých podniků zaznamenává opožděné platby, nejvíce zasaženy jsou exportní společnosti
  • Průměrná doba úhrady napříč odvětvími je 41,4 dne. Pro tři čtvrtiny německých firem je maximální doba úhrady 60 dní
  • 84,4 % společností poskytuje odloženou dobu splatnosti
  • Zatímco 20 % společností uvádí snížení počtu nesplacených pohledávek, 16,9 % zaznamenává jejich nárůst

 

I přes stabilní ekonomickou situaci Německa je téměř 84 % tamních firem postiženo opožděnými platbami svých zákazníků. Vyplývá to z vůbec prvního průzkumu společnosti Coface v oblasti německé platební morálky provedeného na vzorku 850 společností. Pozitivní skutečností je, že v posledním roce došlo k mírnému snížení finančního objemu nesplacených pohledávek. Podle dotazovaných společností zůstávají opožděné platby v rozumných mezích, potenciální rizika nedostatečné likvidity jsou tak relativně nízká.

 

Opožděné platby zákazníků jsou běžným jevem u 83,7 % německých podniků. Více než polovina těchto zpoždění je důsledkem finančních potíží odběratelů. V Číně, kde společnost Coface provedla obdobný průzkum, eviduje zpoždění plateb 80 % tamních společností.

V Německu jsou opožděné zákaznické platby běžnější u společností, které se orientují na export, zákazníci platí později devíti exportérům z deseti. Společnosti obchodující dominantně na německém trhu uvádějí zkušenosti s opožděnými platbami v 82,8 % případů. V porovnání s předchozím rokem objem nesplacených pohledávek klesl. Přibližně pětina společností uvádí snížení počtu nesplacených pohledávek, zatímco 16,9 % z nich pozoruje v tomto ohledu nárůst.

Zákazníci zaplatí nejpozději do 60 dnů více než 75 % německých firem. Podle propočtů Coface činí průměrná doba úhrady 41,4 dne napříč odvětvími. V tomto je situace německých podniků výrazně lepší než jejich čínských protějšků. V Číně je podíl opožděných plateb v maximální délce 60 dní pouze 60 %, zatímco podíl opoždění plateb o více než 150 dnů činí 10 %. Tato hodnota se téměř zdvojnásobila během posledního roku, což poukazuje na zpomalení čínského ekonomického růstu. Čínský podíl pohledávek dlouho po splatnosti významně přesahuje průměrnou hodnotu 2,5 % zaznamenanou v Německu. I mezi německými firmami jsou však značné rozdíly, podniky zaměřené na domácí trh uvádějí pouze 1,9 % pohledávek s delší dobou po splatnosti, zatímco u exportně orientovaných podniků je to 7 %.

Dlouhodobé zkušenosti Coface ukazují, že zhruba 80 % nesplacených pohledávek pravděpodobně nebude zcela uhrazeno, když zpoždění platby přesáhne dobu šesti měsíců. Likvidita společnosti se může stát diskutabilní, když platby neuhrazených závazků představují více než 2 % jejího ročního obratu,“ říká Pavel Schweiner, Country Manager Coface Czech.

 

Nejvíce zasažený je textilní a oděvní průmysl

Nejvíce zasažené odvětví v důsledku opožděných plateb je textilní a oděvní průmysl s podílem 94,4 %, následovaný odvětvím výroby papíru, obalových materiálů a výrobků z papíru (89,3 %) a sektorem výroby dřevařských výrobků a nábytku (87,5 %). Překvapivé je, že firmy působící v textilním a oděvním průmyslu jsou nejvíce vstřícné k poskytování odložené doby splatnosti. Nejméně zasaženým sektorem je v tomto směru přesné strojírenství s „pouze“ 75 % podniků evidujících opožděné platby. Následuje automobilový průmysl (78,8 %) a velkoobchod (81,8 %).

 

Deset ze čtrnácti posuzovaných odvětví loni vykázalo pokles finančního objemu neuhrazených pohledávek. Zvláště působivý pokles zaznamenal sektor produkce dřevařských výrobků a nábytku, kde 38,5 % společností uvedlo nižší objem neuhrazených pohledávek, zatímco pouze 11,5 % zaznamenalo jejich nárůst. Problematické sektory jsou naopak zemědělství a potravinářský průmysl (+ 5,1 %), odvětví zpracování kovů (+ 12,7 %) a zejména odvětví přesného strojírenství, kde pouhých 16,7 % společností zaznamenalo snížení objemů pohledávek, zatímco 41,7 % vykázalo jejich nárůst.

 

Odložená doba splatnosti jako běžná praxe

Studie ukazuje, že poskytování odložené doby splatnosti zákazníkům je běžnou praxí, v posledním roce tak učinily 84,4 % z dotazovaných společností. Pro podniky zaměřené na vývoz vzrostl tento podíl na 92 %. Téměř polovina firem uvádí, že prodlužuje dobu splatnosti, protože následuje zvyklosti na trhu. Kolem 15 % společností nabízí odloženou dobu splatnosti, protože si úvěrová rizika chrání pomocí pojištění. Další podniky (14,1 %) se tímto způsobem snaží podpořit své odběratele v jejich složité situaci s likviditou. Dalších 10 % firem je na peníze ochotno čekat déle, jelikož má ve své zákazníky důvěru.

 

Ekonomiku táhne soukromá spotřeba

 

V průběhu tohoto roku a v roce příštím bude německá ekonomika pociťovat značný vliv zvýšených globálních rizik. Exportní společnosti se stále častěji potýkají jen s částečným růstem rozvojových trhů a s politickými riziky vyplývajícími z přímého vlivu evropského prostředí. Kvůli výsledku hlasování o brexitu tato politická rizika dosáhla svého maxima a jejich řízení bude „strašákem“ pro finanční trhy i reálnou ekonomiku.

Coface očekává v Německu silný ekonomický růst na úrovni 1,5 % pro tento rok a 1,7 % v roce 2017, a to i přesto, že export pravděpodobně zůstane pod tlakem. Sílu německé ekonomiky lze primárně přičíst k výraznému nárůstu spotřebitelských výdajů. Čistý vývoz již nebude klíčovou hnací silou německého hospodářského růstu, jeho tahounem budou výdaje na soukromou a veřejnou spotřebu. Domácnosti těží z dobré situace na trhu práce s výrazně vyšším nárůstem mezd než v minulosti, z růstu zákonné minimální mzdy, ze silného růstu důchodů v polovině roku a z pokračující nízké míry inflace,“ dodává Pavel Schweiner.

Stabilní německá ekonomická situace se odráží i v silném finančním zdraví tamních podniků. Důležitým ukazatelem je vývoj podnikových insolvencí, kde lze očekávat klesající trend také v letošním roce. V návaznosti na snížení podílu o 4 % v loňském roce (a již šestým rokem v řadě) očekává Coface další pokles o 2,5 % v roce 2016. V důsledku nedávného výsledku hlasování o brexitu je ale pravděpodobné, že se tento trend v budoucnu změní.

 

 

Dodatek

 

Picture1

 

 

Picture2

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Osm z deseti německých firem čelí opožděným platbám, stabilní... (376,48 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English