Novinky & Publikace
23.04.2020
Firemní novinky

První kvartál ukazuje solidní provozní výkony, které jsou ovlivněny počátečními účinky krize způsobené Covid-19

 • Obrat: €370m, konstantní růst o 0.9% při konstantní veličině FX a perimetru 
  • Zaznamenána retence klientů a silná obchodní dynamika před uzavřením
  • Pokračující zpomalení v klientských aktivitách – trend, kdy se očekává jeho zrychlení během následujících čtvrtletí
  • Pojištění obchodních úvěrů konstantně roste na 0.2%
  • Dynamický růst služeb roste o 12%
 • Poměr čisté ztráty 57.1% až o 14.5 procentních bodů, čistý kombinovaný poměr na 86.6%
  • Poměr hrubé ztráty (55.2%) ovlivněné dopadem vysokých nároků (9%) bez vztahu k  současné krizi a zvýšených požadavků očekávaných v roce 2020
  • Poměr čistých nákladů na 29.7% - zlepšení o 2.2 procentních bodů v porovnání s 31.9% za Q1-2020, zvýšení o 12.3 procentních bodů během jednoho roku
  • Čistý kombinovaný poměr na 86.6% za Q1-2020, zvýšení o 12.3 procentních bodů během jednoho roku
 • Čistý příjem (skupinový podíl) €12.7m a anualizovaný RoATE*  3.0%
 • Coface rapidně a proaktivně přizpůsobil svůj provoz koronavirové krizi
  • Přizpůsobením se novému prostředí s více než 95% zaměstnanci pracujícími z domova od poloviny měsíce března
  • Zdvojnásobení počtu preventivních opatření od začátku roku
  • Projekt adaptace a strategie upřednostňování investic
 • Coface vstupuje do krize v posílené finanční pozici, kdy: 
  • Úroveň likvidity se téměř ztrojnásobil v porovnání s předkrizovou situací dosahující 21% investičního portfolia, a to díky včasným opatřením přijatých za účelem snížení expozice vůči určitým třídám rizikových aktivit
  • Vysoká úroveň platební schopnosti. Poměr platební schopnosti byl odhadován na 190% k 31. prosinci 2019. Na základě rozhodnutí navrhnout rozdělení dividend a zohlednění prudkého poklesu v oceňování finančních aktivit k 31. březnu 2020, tento poměr se odhaduje na 195% nad komfortní rozmezí (mezi 155-175%)
  • Aktivní účast při podpoře ekonomik spolu s vládami převážně ve Francii a Německu 

Pokud nebude uvedeno jinak, porovnání změn odkazují na výsledky k 31.březnu 2019.

 

 

Xavier Durand, Coface CEO, uvedl:

“Koronavirová krize představuje bezprecedentní šok pro naše ekonomiky a pro odvětví pojištění úvěrů. Prvně a především jsem velice hrdý na naše úspěšné týmové úsilí pokračovat v podpoře našich klientů navzdory ochranným opatřením. Více než 4000 našich zaměstnanců pracuje z domova bez narušení kvality poskytovaných služeb klientovi. Tato situace nám neumožňovala udržovat stálý dialog s našimi klienty v čase, kdy nás prostředí nutilo zrychlit tempo našich preventivních opatření. Výsledky prvního kvartálu, které ukazují pozitivní čistý příjem €12.7m, odrážejí pouze počáteční účinky krize, které ovlivňují naše příjmy prostřednictvím klesající klientské aktivity a zvýší nárokování. Naše rozhodnutí navrhnout žádné dividendy za rok 2019 a výrazné zvýšení naší likvidity, která nyní představuje 21% našich investic, posílí naši schopnost zvrátit tuto krizi. Současně spolupracujeme s vládami udržet pojištění úvěru pro velký počet společností. Coface je hrdá na to, že podepsala smlouvu s vládami Francie a Německa a pokračuje v jednáních s dalšími státy.” 

 

 

 * Návratnost průměrného hmotného majetkuy

** Na tomto obrázku byla zohledněna pouze změna hodnoty aktiv a dopad dividendy. Odhadovaná změna solventnosti není auditována

Nahoru
 • Czech
 • English