Novinky & Publikace
03.04.2014
Firemní novinky

Roční výsledky za rok 2013

 Dobrá obchodní dynamika a zlepšení škodovosti

 

 • výrazná dynamika obchodního růstu: nárůst nové produkce o 29%;
 • vyšší míra setrvání klientů: nárůst o 2 procentní body na 88 %, ceny stabilní;
 • pojistné stabilní ve výši 1 129 milionů eur (- 0,9 %[1]) - navzdory obtížným ekonomickým podmínkám, zejména v eurozóně - a nárůst o 6,3 %[1] ve 4. čtvrtletí;
 • účinné řízení rizik: další zlepšení škodovosti - pokles o 0,4 procentního bodu na 51,1 % a ve 4. čtvrtletí na úrovni 45,7 %;
 • snížení nákladů[2]: za tento finanční rok pokles o 1%, nyní 559 milionů eur
 • čistý zisk (skupinový podíl) 127 milionů eur, nárůst o 2,7 %;
 • silná finanční struktura (konsolidovaný vlastní kapitál ve výši 1,8 miliardy eur);
 • ratingy finanční síly (IFS[3]), potvrzené ratingovými agenturami: AA- (Fitch) a A2 (Moody’s), v obou případech se stabilním výhledem.

 

Jean-Marc Pillu, generální ředitel společnosti Coface, k tomu uvedl:

 

„Společnost Coface dosáhla v roce 2013 dobrých výsledků, přičemž výborná technická úroveň jen zdůraznila kvalitu našeho řízení rizik ve stále ještě velice nestabilním ekonomickém pro-středí. Tyto výsledky zároveň svědčí o úspěšnosti našeho pevného provozního a finančního řízení v průběhu posledních tří let.

Dynamika našeho obchodního růstu je vysoká - v roce 2013 vzrostl počet nově generovaných obchodů o 29%, což je nepochybně příznivý faktor pro aktuální finanční rok. Více než kdy jindy je jádrem naší strategie růst, který by měl být podporován inovacemi a přístupem založeným na vícekanálové distribuci, zaměřenými na využití ziskových růstových příležitostí na celém světě.

Díky svému stabilnímu provoznímu a finančnímu profilu nyní skupina s důvěrou a nadšením očekává plánovanou prvotní veřejnou nabídku akci, k níž by mělo dojít v první půli tohoto roku, v závislosti na vývoji tržních podmínek.“

 

 

1. Klíčové údaje k 31. prosinci
Vysledky1

 

2. Konsolidované tržby se rychle vzpamatovávají, dochází k oživení obchodní aktivity

Nová produkce (hodnota nově sjednaných kontraktů) se v tomto finančním roce výrazně zvýšila (o 29 %) na hodnotu 157 milionů eur - po 13% poklesu v roce 2012, způsobeném upřednostňováním přísných opatření v oblasti řízení rizik, o nichž bylo rozhodnuto v roce 2011.

Míra setrvání klientů vzrostla o dva procentní body na 88 % a zdůraznila tak loajalitu klientů ke společnosti Coface, přičemž ceny byly po dvou letech poklesu stabilní.

 

Navzdory obtížnému globálnímu ekonomickému klimatu a jeho dopadu na objem obchodů generovaných jejími klienty dokázala společnost Coface v roce 2013 udržet hladinu svého zaslouženého pojistného (pokles o 0,9 % na bázi konstantní konsolidace a konstantního směnného kurzu) a zaznamenala jen nepatrný pokles konsolidovaných tržeb o 1,6 % (na bázi konstantní konsolidace a konstantních směnných kurzů).

 

V roce 2013 všechny zeměpisné oblasti pocítily obchodní oživení, přestože v průběhu tohoto roku byl již patrný negativní dopad na zasloužené pojistné. Ve čtvrtém čtvrtletí tak růst dosáhl +6,3 %1 - na bázi konstantního rozsahu konsolidace a stálých směnných kurzů - ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2012.

 

Vysledky2

 

 

3. Výrazná ziskovost navzdory ekonomickému prostředí

V roce 2013 společnost Coface pokračovala v realizaci své politiky sledování rizik, kterou zahájila v půli roku 2011. Množství nahlášených pojistných událostí tak pokleslo o 5,1 %, přestože ekonomické prostředí bylo i nadále nestabilní.

 

Současně společnost Coface snížila svůj nákladový základ pomocí zeštíhlovacích procesů.

 

V roce 2013 tudíž zaznamenala:

 • další snížení své hrubé škodovosti o 0,4 procentního bodu na 51,1 % za rok 2013 (45,7 % za jeho 4. čtvrtletí);
 • snížení nákladů o 1 %, bez zahrnutí nákladů na přemístění;
 • prakticky neměnný hrubý kombinovaný poměr[2] v hodnotě 81,5 % (+0,6 bodu);
 • čistý kombinovaný poměr[2] v hodnotě 82,5 %[8] - díky zavedení lepší ochrany proti závažným rizikům a politickým rizikům.

Řízení finančních aktiv skupiny bylo v průběhu tohoto roku jednotné a centralizované, což vedlo k přerozdělení aktiv a následným kapitálovým výnosům ve výši 28 milionů eur. Čistý zisk z investic v důsledku toho vzrostl o 83 % a dosáhl hodnoty 68 milionů eur.

 

Celosvětově, před náklady na přemístění, činil provozní zisk za rok 2013 - bez zahrnutí těchto nákladů na přemístění - 205 milionů eur, což představuje nárůst o 4,3 % oproti roku 2012. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 127 milionů eur, což znamená nárůst o 2,7 %.

 

 

4. Dobrá a stabilní finanční situace

1,0% navýšení vlastního kapitálu na 1,78 miliardy eur (skupinový podíl) je důsledkem čistého zisku ve výši 127 milionů eur, sníženého za účelem zohlednění zálohy na dividendy (65 milionů eur), snížení fondu z přepočtu cizí měny (29 milionů eur) a nepříznivých dopadů revalvace našeho portfolia kvůli zvýšení úrokových sazeb.

 

Finanční situace skupiny je stále dobrá, čistá míra financování zůstávala ke konci roku 2013 pod úrovní 1 %, díky čemuž lze v rámci záběru skupiny Coface zvažovat řešení zaměřená na optimalizaci její kapitálové struktury.

 

V prosinci, resp. listopadu 2013 byly potvrzeny ratingy společnosti Coface[9] od agentur Moody’s (A2 se stabilním výhledem) a Fitch (AA- se stabilním výhledem)

 

 

5. Hlavní strategické osy pro rok 2014

Na základě zotavení eurozóny, zrychlení růstu ve Spojených státech a pokračování dynamic-kého růstu v rozvíjejících se zemích očekává společnost Coface mírné zvýšení globálního růstu v roce 2014 (zvýšení o 3,1 % oproti 2,5 % zaznamenaným v roce 2013).

 

Společnost těží z efektivní provozní organizace a pevné finanční struktury a zaměřuje své úsilí na inovace a rozšiřování své nabídky za účelem generování ziskového růstu po celém světě.

 

V roce 2014 jsou hlavní osy růstové strategie společnosti Coface následující:

 • inovace, s posilováním nových produktů uvedených na trh v roce 2012 (například Top Liner generoval v roce 2013 růst pojistného o 0,8 procentního bodu) a spuštění nových nabídek (především pro malé a středně velké podniky) v reakci na proměnlivé potřeby klientů a za účelem podpory pronikání úvěrového pojištění na globální trhy;
 • rozšiřování vícekanálové distribuční sítě (posilováním stávajících kanálů a prostřednic-tvím nových partnerství), podporované posílenou organizací prodejního personálu;
 • expanze do nových zemí, po vzoru vstupu společnosti Coface do Kolumbie (pro které byla získána licence začátkem roku 2014). Cílem společnosti Coface je do pěti let dosáh-nout přítomnosti v 10 nových zemích a získat 7 nových licencí); a
 • dodržování politiky důsledného řízení rizik - spolu s optimalizací nákladů na tato rizika.

 

Tato strategie bude sledována v rámci trvalé snahy společnosti Coface o provázení firem při jejich rozvoji a při zajišťování jejich obchodních transakcí a rozložení know-how a odborných znalostí zaměstnanců Coface po celém světě.

 

[1] Při konstantní konsolidaci a směnných kurzech.
[2] Bez nákladů na přemístění (v rámci přeskupení pařížských firemních prostor) do nového ústředí v Bois-Colombes (8,3 mil. eur).
[3] Insurer Financial Strength (finanční síla pojistitele)
[4] Odchylky u srovnání ‚ like for like‘ (na srovnatelné bázi) jsou počítány při konstantním rozsahu a směnném kurzu.
[5] Pojistné se nyní zaznamenává očištěné o rabaty. Tržby a poměrové koeficienty za roky 2012 a 2013 byly proto náležitě přepočítány.
[6] Včetně kapitálových výnosů ve výši 28 milionů eur v důsledku změn v řízení finančních aktiv.
[7] S vyloučením zisku z činností ukončených v roce 2012 a nákladů na přemístění v roce 2013.
[8] V roce 2012 skupina zaznamenala kladnou úpravu u svých zajistných provizí uhrazených v předchozích letech.
[9] IFS (Insurer Financial Strength – finanční síla pojistitele).

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Roční výsledky za rok 2013 (349,41 kB)
Nahoru
 • Czech
 • English