Novinky & Publikace
08.09.2011
Firemní novinky

Společnost Coface dosáhla v prvním pololetí dobrých výsledků a pokračuje ve svém opětovném zacílení na úvěrové pojištění

Zrychlení růstu obratu Zlepšení poměrového celkových nákladů „combined ratio” Zesílená finanční spolehlivost

 

Výsledky za první polovinu roku 2011 potvrzují oživení společnosti Coface a významnost zaměření se na úvěrové pojištění, oznámené v březnu 2011. Celková revize strategie obchodních linií a činností vykonávaných v 66 zemích, kde společnost Coface působí, umožnila odlišit hlavní činnosti od nestrategických finančních zájmů na základě kritéria, jako je synergie s úvěrovým pojištěním a ziskovost.

 

 

V prvním pololetí roku 2011 se projevila tato zlepšení:

 

  • pokračující rozvoj úvěrového pojištění v mezinárodním měřítku, zejména v rychle se rozvíjejících zemích;
  • opětovné zaměření se na faktoring v Německu a Polsku, kde má společnost Coface dobré konkurenční postavení s vysokou ziskovostí, jako výsledek dobré integrace faktoringu s úvěrovým pojištěním;
  • změna orientace poskytování informačních produktů a vymáhání pohledávek pro potřeby úvěrového pojištění.

 

 

1. Klíčové údaje

V prvním pololetí roku 2011 činil obrat strategických majetkových účastí Coface 764 milionů EUR, což je o 8 % více v porovnání s prvním pololetím roku 2010. Poměrový ukazatel celkových nákladů „combined ratio” se zlepšil o 12,5 procentních bodů a na konci června 2011 dosáhl hodnoty 78,3 %, a to díky pokračujícímu snižování škodní kvóty.
V důsledku toho dosáhl čistý výnos 64 miliony EUR, což znamená významný 121% růst.

 

vysledky2011-1

 

 

2. Obrat

První pololetí roku 2011 zaznamenalo zrychlení růstu obratu.

K tomuto růstu přispívají všechny zeměpisné oblasti. Růst je obzvlášť zřejmý na rychle se rozvíjejících trzích (emerging markets), silný obchodní rozvoj však lze pozorovat také v rozvinutých zemích, přes jejich jinak méně dynamické hospodářské prostředí a větší konkurenci.

 

vysledky2011-2

 

 

Úvěrové pojištění vykazuje zvýšení pololetního obratu o 7 %. Tohoto růstu bylo dosaženo díky trvalému obchodnímu výkonu, jehož výsledkem byl značný příliv nových klientů (+17 %) a zlepšení míry setrvání klientů, která se zvýšila z 86 na 90 %.
Potvrzuje se silná dynamika vývoje faktoringu v Německu a Polsku (+27% růst čistého bankovního příjmu).

 

 

 

3. Provozní zisk

 

Zatímco průběh vyplácení škod zůstává nadále obdobný roku 2010, zvýšily se mírně hlášení potenciálních škod. Adekvátní upisování rizik umožnilo pokračovat v podpoře pojištěných prostřednictvím zvýšení expozice přijatých úvěrových limitů (+ 7 %) při současném udržení vývoje škod pod kontrolou. Škodní kvóta činí 52,5 %, což potvrzuje její pozitivní trend v porovnání s prvním pololetím roku 2010 (65,2 %).
Poměrový ukazatel nákladů je stálý a činí 25,8 %.
V globálním pohledu dosahuje ukazatel Poměrový ukazatel celkových nákladů „combined ratio” 78,3 %, což znamená zlepšení o 12,5 bodu ve srovnání s koncem června 2010.

V obtížném prostředí byl zaznamenán finanční výsledek investičního portfolia 21 milionů EUR, což relativně vyjádřeno znamená o průměrný výnos 2,3 % v celém portfoliu.

 

Provozní zisk z běžných činností činí 87 milionů EUR, což znamená zvýšení o 65 % zejména díky oživení marže v úvěrovém pojištění, ale také díky dobrému příspěvku faktoringu.

 

4. Čistý zisk

Čistý zisk činí 64 miliony EUR, což znamená zlepšení o 29 milionů EUR v porovnání s prvním pololetím roku 2010 a významné zvýšení o 121 %.

 

5. Finanční spolehlivost

Obnovená finanční spolehlivost z roku 2010 se v prvním pololetí roku 2011 ještě posílila a vlastní jmění společnosti činilo 1,4 miliardy EUR, což znamenalo zvýšení o 4,5 % v porovnání s koncem roku 2010. Rating společnosti Coface dle agentury Fitch (AA - se stabilním výhledem do budoucna) a agentury Moody’s (A2 se stabilním výhledem do budoucna) se potvrdilo a je odrazem pevného postavení společnosti Coface na světovém trhu úvěrového pojištění z hlediska hospodářské soutěže.
Toto zvýšení vlastního jmění společnosti je spojeno se snížením míry zadluženosti ze 17 % na konci prosince 2010 na 6 % na konci června 2011.

„V prvním pololetí roku 2011 se významně zlepšily výkony roku 2010, roku kdy jsme se vrátili k ziskovosti při zrychlení růstu obratu, prudkým poklesem poměrového ukazatele celkových nákladů ‚combined ratio’ a zdvojnásobením čistého zisku. Tato změna potvrzuje správnost našeho rozhodnutí o znovu zacílení na úvěrové pojištění, které již umožňuje autonomní a ziskový vývoj společnosti Coface,” říká Jean-Marc Pillu, Chief Executive Officer Coface.
Coface v České republice přispívá významně k obchodnímu úspěch skupiny Coface a již za první pololetí 2011 téměř zdvojnásobuje počet nových klientů oproti konci roku 2010. Našim krédem je být solidním partnerem pro pojištěné klienty tj. podnikatele v časech dobrých i zlých a proto zdůrazňujeme kvalitu a komplexnost pojistky před relativními úsporami na pojistné prémii, říká Martin Růžička, Country Manager Coface Czech. Ke kvalitě pojištění dále dodává, „Vedle kvalitního pojistného krytí definovaného smlouvou vidím další významný příspěvek ke kvalitě - vlastní informační databázi firem, kterou Coface v ČR buduje a udržuje nyní již 20 rokem a využívá pro stanovování úvěrových limitů a monitoring rizik, a to i jako samostatnou službu prověřování rizik odběratele nezávisle na pojištění", uzavírá Martin Růžička.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Společnost Coface dosáhla v prvním pololetí dobrých výsledků a ... (329,11 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English