Novinky & Publikace
19.05.2015
Firemní novinky

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Rok 2015 jsme zahájili vynikajícími výsledky:
  • Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném kurzu (nárůst o 2,3 % při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu).
  • Míra setrvání klientů zůstává na vysoké úrovni 91,8 %.
  • Zlepšení u kombinovaného poměru po zajištění na 77,5 %: pokles o 0,2 bodu ve srovnání s 1. čtvrtletím 2014 a pokles o 2,2 bodu ve srovnání s účetním období 2014.
  • Nárůst provozního zisku o 6,1 %[1]  a nárůst čistého zisku (skupinového podílu) o 10,7 %[2]  při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu.

Není-li uvedeno jinak, vycházejí změny ze srovnání s výsledky k 31. březnu 2014

 

Jean-Marc Pillu, generální ředitel společnosti Coface, v této souvislosti uvedl:

 

„Rok 2015 jsme zahájili vynikajícími výsledky: růst i ziskovost skupiny jsou uspokojivé a poukazují na vytrvalost skupiny při realizaci zvolené strategie v nadále smíšeném ekonomickém prostředí. Nedostatky zaznamenané v některých odvětvích po celém světě ovlivňují finanční stabilitu společností a nabádají nás, abychom ve svém úsilí nepolevovali. Skupina i nadále poskytuje svým zákazníkům podporu prostřednictvím kvalitního řízení rizik a zajišťuje tak nejen ochranu jejich výsledků, ale také úspěšnost společnosti Coface.“

 

Zveřejněné výsledky za rok 2014 byly přepracovány, aby zohledňovaly dopad IFRIC 21

 

Hlavní údaje k 31. březnu 2015

Představenstvo společnosti Coface SA přezkoumalo konsolidovanou účetní závěrku za období končící 31. březnem 2015 na svém zasedání dne 5. května 2015. Údaje týkající se prvních tří měsíců roku 2015 přezkoumal výbor pro audit.

 

 

Tab1

 

1. Obrat

V prvním čtvrtletí roku 2015 zaznamenala společnost Coface obrat ve výši 389,6 mil. EUR, což ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2014 představuje nárůst o 5,3 % (při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu se jedná o nárůst o 2,3 %).

 

Tento další nárůst poukazuje na dopad kroků přijatých za účelem zlepšení obchodních výsledků společnosti Coface v průběhu posledních dvou let.

 

Skupina i nadále vykazuje kvalitní růst na rozvíjejících se trzích a v Severní Americe. V rozvinutějších ekonomikách se stále projevují silné konkurenční tlaky.

 

Míra setrvání klientů zůstává po prvním čtvrtletí roku 2015 na vysoké úrovni 91,8 %[6].

 

Tab2

 

2. Výsledky a finanční spolehlivost

Skupina udržuje velmi dobrou úroveň kombinovaného poměru ve výši 77,5 %, což ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2014 představuje zlepšení o 0,2 bodu a ve srovnání s celým rokem 2014 pak zlepšení o 2,2 bodu.

 

Navzdory řadě oblastí s negativními vlivy, které mají dopad na makroekonomické prostředí, zejména na rozvíjejících se trzích, udržela společnost Coface škodní poměr před zajištěním ve výši 49,8 %, ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2014 se tedy jedná o pokles o 2,5 bodu a ve srovnání s poměrem za celý rok 2014 pak o pokles o 0,6 bodu.

 

Nákladový poměr skupiny po zajištění činil 27,7 %, což ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2014 představuje zvýšení o 2,3 bodu – tento nárůst pak přímo koreluje s růstem obratu na rozvíjejících se trzích, kde se většina prodejů realizuje prostřednictvím makléřů nebo partnerů. Poměr nákladů se navíc ve srovnání s celým rokem 2014 zlepšil o 1,6 bodu.

 

Provozní zisk[8] vzrostl o 6,1 % na 62 mil. EUR a čistý zisk (skupinový podíl) o 10,7 % na 45 mil. EUR (bez zahrnutí přepracovaných položek)[9].

 

Skupina rovněž posílila objem vlastního kapitálu. K 31. březnu 2015 činil celkový objem vlastního kapitálu 1 819,5 mil. EUR[10] . K nárůstu došlo především v důsledku kladného čistého příjmu ve výši 40,3 mil. EUR a v důsledku zvýšení rezerv na přecenění u finančních aktiv nabízených k prodeji a u rezerv na převod.

 

3. Výhled

Nenápadné oživení, které bylo možné pozorovat ve světové ekonomice v roce 2014, potvrdil vývoj v 1. čtvrtletí roku 2015, přičemž tento trend má podle očekávání pokračovat i po zbývající část roku. Na toto oživení ovšem budou mít v budoucnu dopad některé negativní faktory. Aktivita v USA je i nadále dynamická a v rámci eurozóny pak dochází ke zrychlení, růst na rozvíjejících se trzích se zpomaluje a v některých rozvíjejících se zemích se začínají projevovat obecné nebo odvětvové potíže. V tomto kontextu bude společnost Coface i nadále realizovat svůj ziskový růstový model, v němž se snoubí obchodní dynamika – založená na inovacích, multikanálové distribuci a rozsáhlé mezinárodní přítomnosti – s obezřetným řízením rizik. Cílem pak je pomoci firmám dosahovat co nejbezpečnějšího růstu.

 

FINANČNÍ KALENDÁŘ 2015
18. května 2015: výroční valná hromada akcionářů
29. července 2015: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2015

 

FINANČNÍ INFORMACE
Tuto tiskovou zprávu, integrální regulační informace společnosti Coface SA, konsolidovanou účetní závěrku a analytickou prezentaci za 1. čtvrtletí najdete na internetových stránkách skupiny: http://www.coface.com/Investors

 

 

Zveřejněné výsledky za rok 2014 byly přepracovány tak, aby zohledňovaly dopad IFRIC 21.

 

[1] Změna při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu. Provozní zisk zahrnuje náklady na financování (0,6 mil. EUR za 1. čtvrtletí 2014 a 4,6 mil. EUR za 1. čtvrtletí 2015) a byl přepracován, aby byly vyloučeny následující položky: úrokové poplatky za hybridní dluh (0,2 mil. EUR), náklady spojené s primární emisí akcií (1,3 mil. EUR) k 31. březnu 2014, úrokové poplatky za hybridní dluh (4,0 mil. EUR), náklady na odkup portfolia spojené s restrukturalizací distribuční sítě v USA a ostatní provozní náklady (2,1 mil. EUR – viz poznámka 18 účetní závěrky za 1. čtvrtletí 2015) k 31. březnu 2015.

[2] Změna při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu. Čistý zisk (skupinový podíl) byl přepracován, aby byly vyloučeny následující položky: úrokové poplatky za hybridní dluh (0,2 mil. EUR), náklady spojené s primární emisí akcií (1,3 mil. EUR) k 31. březnu 2014, úrokové poplatky za hybridní dluh (4,0 mil. EUR) a provozní náklady spojené s restrukturalizací distribuční sítě v USA a ostatní provozní náklady (2,1 mil. EUR – viz poznámka 18 účetní závěrky za 1. čtvrtletí 2015) k 31. březnu 2015. U těchto položek byla aplikována normalizovaná daňová sazba za 1. čtvrtletí 2014.

[3] Při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu.

[4] Provozní zisk zahrnuje náklady na financování (0,6 mil. EUR za 1. čtvrtletí 2014 a 4,6 mil. EUR za 1. čtvrtletí 2015) a byl přepracován, aby byly vyloučeny následující položky: úrokové poplatky za hybridní dluh (0,2 mil. EUR), náklady spojené s primární emisí akcií (1,3 mil. EUR) k 31. březnu 2014, úrokové poplatky za hybridní dluh (4,0 mil. EUR), náklady na odkup portfolia spojené s restrukturalizací distribuční sítě v USA a ostatní provozní náklady (2,1 mil. EUR – viz poznámka 18 účetní závěrky za 1. čtvrtletí 2015) k 31. březnu 2015.

[5] Čistý zisk (skupinový podíl) byl přepracován, aby byly vyloučeny následující položky: úrokové poplatky za hybridní dluh (0,2 mil. EUR), náklady spojené s primární emisí akcií (1,3 mil. EUR) k 31. březnu 2014, úrokové poplatky za hybridní dluh (4,0 mil. EUR) a provozní náklady spojené s restrukturalizací distribuční sítě v USA a ostatní provozní náklady (2,1 mil. EUR – viz poznámka 18 účetní závěrky za 1. čtvrtletí 2015) k 31. březnu 2015. U těchto položek byla aplikována normalizovaná daňová sazba za 1. čtvrtletí 2014.

[6] Míra setrvání klientů měřena k 31. březnu 2015.

[7] Při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu.

[8] Provozní zisk zahrnuje náklady na financování (0,6 mil. EUR za 1. čtvrtletí 2014 a 4,6 mil. EUR za 1. čtvrtletí 2015) a byl přepracován, aby byly vyloučeny následující položky: úrokové poplatky za hybridní dluh (0,2 mil. EUR), náklady spojené s primární emisí akcií (1,3 mil. EUR) k 31. březnu 2014, úrokové poplatky za hybridní dluh (4,0 mil. EUR), náklady na odkup portfolia spojené s restrukturalizací distribuční sítě v USA a ostatní provozní náklady (2,1 mil. EUR – viz poznámka 18 účetní závěrky za 1. čtvrtletí 2015) k 31. březnu 2015.

[9] Čistý zisk (skupinový podíl) byl přepracován, aby byly vyloučeny následující položky: úrokové poplatky za hybridní dluh (0,2 mil. EUR), náklady spojené s primární emisí akcií (1,3 mil. EUR) k 31. březnu 2014, úrokové poplatky za hybridní dluh (4,0 mil. EUR) a provozní náklady spojené s restrukturalizací distribuční sítě v USA a ostatní provozní náklady (2,1 mil. EUR – viz poznámka 18 účetní závěrky za 1. čtvrtletí 2015) k 31. březnu 2015. U těchto položek byla aplikována normalizovaná daňová sazba za 1. čtvrtletí 2014.

[10] Celkový vlastní kapitál podle IFRS.

 

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ – Některá tvrzení uvedená v této tiskové zprávě mohou obsahovat prognózy, které se týkají zejména budoucích událostí, trendů, projektů nebo cílů. Tyto prognózy ze své podstaty zahrnují určená či neurčená rizika a určené či neurčené nejistoty a mohou být ovlivněny mnoha faktory, které by mohly vést ke značným rozdílům mezi skutečnými výsledky a výsledky uvedenými v daných tvrzeních. Popis některých hlavních faktorů, rizik a nejistot, které by mohly mít dopad na společnosti skupiny Coface, naleznete v oddílu 2.4 – „Zpráva předsedy představenstva o corporate governance, vnitřním řízení a postupech řízení rizik“ – a dále v kapitole 5 – „Hlavní rizikové faktory a jejich řízení v rámci skupiny“ – registračního dokumentu skupiny Coface za rok 2014, podaného u AMF dne 13. dubna 2015 pod číslem R.15-019. Skupina Coface se zříká jakéhokoli záměru nebo jakékoli povinnosti zveřejňovat aktualizace těchto prognóz nebo poskytnout nové informace o budoucích událostech či jakýchkoli jiných okolnostech. 

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1.... (492,08 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English