Novinky & Publikace
01.07.2014
Rizika zemí a ekonomické studie

Stabilizace firemních pohledávek po splatnosti v asijsko-tichomořské oblasti, ale také nové obavy ze zpomalení růstu v Číně

Stabilizace firemních pohledávek po splatnosti v asijsko-tichomořské oblasti, ale také nové obavy ze zpomalení růstu v Číně
Podle průzkumu společnosti Coface zaměřeného na řízení úvěrového rizika v Asii a Tichomoří se situace v oblasti úhrady firemních pohledávek v daném regionu v roce 2013 celkově stabilizovala, s výjimkou Austrálie a Číny, kde firmy zaznamenaly větší objem pohledávek po splatnosti. Zpomalující růst v Číně v roce 2014 pak i nadále vyvolává obavy u podniků z jiných ekonomik v daném regionu.

 

 

V roce 2013 se s pohledávkami dlouhodobě po splatnosti setkalo méně podniků

Z celkového počtu dotazovaných společností uvedlo 68 % respondentů, že se v roce 2013 setkalo s pohledávkami po splatnosti (v roce 2012 takovýchto firem bylo 67 %). Společnosti zároveň zaznamenaly i mírně delší dobu prodlení v úhradě pohledávek: 14 % vykázalo průměrné prodlení více než 90 dnů, což ve srovnání s rokem 2012 představuje 13% nárůst.

Podle zkušeností společnosti Coface hrozí firmám, jejichž dlouhodobě neuhrazené pohledávky (tzn. nejméně 180 dní) představují více než 2 % obratu, problémy s likviditou a zároveň také vysoké riziko nezaplacení dodavatelům. V roce 2013 vykazovalo takovéto pohledávky 30 % respondentů, což ve srovnání s 37 % v roce 2012 signalizuje zlepšení. Tyto výsledky tak ukazují, že se v roce 2013 situace v Asii v oblasti úhrady firemních pohledávek již stabilizovala.

 

Img1

 

 

Austrálie: Objem zahraniční poptávky snižuje slabší poptávka z Číny

V rámci australské ekonomiky se s pohledávkami po splatnosti setkalo více respondentů: 85 % uvedlo, že jejich pohledávky byly ve srovnání s rokem 2012 po splatnosti delší dobu. Tento trend rovněž potvrzují zjištění týkající se australského stavebnictví. V důsledku slábnoucí poptávky z Číny (do této největší exportní destinace směřuje 30 % z celkového objemu vývozu), trvale vysoké míry úspor a poměrně nízké důvěry investorů tak australskou ekonomiku čekají nemalé problémy.

 

 

Čína: Rodící se reforma

Růst čínské ekonomiky zpomalil a v roce 2014 očekáváme další meziroční pokles na 7,2 % (po 7,7 % v roce 2013 a 7,4 % v 1. čtvrtletí 2014). Čínská vláda se však pomocí fiskálních a monetárních nástrojů snaží růst udržet, jak jen to je možné. Nedávno oznámené snížení míry povinných minimálních rezerv pro finanční instituce z venkovských oblastí a podpůrná politika u investic do čisté energie by měly zajistit růst HDP přes 7 %. V roce 2013 si na pohledávky po splatnosti stěžovalo 82 % respondentů. Zhoršující se situace v oblasti úhrady firemních pohledávek – zejména v odvětví elektroniky – tak zůstává velkým problémem a podle očekávání má v roce 2014 i nadále negativně ovlivňovat sentiment v podnikatelském prostředí. 

 

 

Hongkong: První známky dynamiky

Očekáváme, že ekonomická aktivita zůstane v Hongkongu v roce 2014 stabilní. Z provedeného průzkumu vyplývá, že celková situace v oblasti úhrady firemní pohledávek se v roce 2013 zlepšila. Tento trend potvrzuje také textilní/oděvní průmysl – dané odvětví by měl i nadále podporovat růst zahraniční poptávky díky tolik očekávanému hospodářskému oživení v USA a ve vybraných evropských ekonomikách. Domácí stimuly – spotřeba a investice – sice budou stabilní, v důsledku protikorupční politiky v Číně, která by měla omezit spotřebu luxusního zboží ze strany čínských turistů, ovšem nelze očekávat agresivní růst.

 

 

Indie: Méně volatilní ekonomické prostředí

Kvůli rychlému znehodnocení rupie a stabilně vysoké inflaci se sice Indie v roce 2013 ocitla ve středu pozornost, to nejhorší by však už měla mít za sebou. Ve srovnání s předchozím rokem zaznamenaly společnosti v Indii v oblasti platební situace firem v roce 2013 mírné zlepšení, vyšší procento respondentů se však setkalo s úhradou pohledávek po splatnosti. Podle výsledků průzkumu zaměřeného na platební morálku však společnosti v sektoru IT/ISP  a zpracování dat zaznamenaly jisté zlepšení. Díky vítězství Indické lidové strany (BJP) v indických všeobecných volbách a skutečnosti, že premiérské křeslo připadne jejímu vůdci Naréndrovi Módímu, který je známý svým vstřícným postojem k podnikání a tržní ekonomice, se zvýšila očekávání trhu od průmyslové a sociální reformy, a to i přesto, že její realizace ještě patrně bude nějakou dobu trvat. Zemi ovšem stále čeká řešení dalšího nelehkého úkolu – snížení deficitu státního rozpočtu.

 

 

Japonsko: Abenomika posílí, z čehož bude těžit maloobchod

Plán obnovy hospodářství, jak jej představil japonský premiér Šinzó Abe, si získal popularitu jak doma, tak v zahraničí. Je možné, že právě jeho dopad zlepšil situaci v oblasti úhrady firemních pohledávek, jak ostatně také vyplývá z výsledků daného průzkumu – v zemi došlo k výraznému poklesu výskytu a objemu nesplacených pohledávek i délky doby po splatnosti. První dva „abenomické“ stimuly (fiskální a monetární) již byly realizovány a setkaly se s pozitivními reakcemi, třetí stimul (v podobě strukturální reformy) je ovšem stále toužebně očekáván a pro další nárůst optimismu je zcela nezbytný.

 

„Nedávné zvýšení spotřební daně v Japonsku z 5 % na 8 % – vůbec první od roku 1997 – podle očekávání povede k růstu inflace o 2,86 %, přičemž ostatní ukazatele zůstanou nezměněny. Přestože podobné zvyšování daní i možnost opakování situace z roku 1997 vyvolává obavy, tyto katastrofické scénáře jsou vzhledem k podpůrné fiskální a měnové politice, vyšším výdajům domácností a olympijským hrám v roce 2020 dosti nepravděpodobné. Sektor rychloobrátkového spotřebního zboží – v němž je situace v oblasti splácení pohledávek dobrá, a to jak v absolutních, tak v relativních číslech – by měl posílit díky růstu na straně zákazníků (tj. sektoru maloobchodu),“ uvedl Rocky Tung, ekonom společnost Coface specializující se na oblast Asie a Tichomoří.

 

 

Singapur: Růst díky cestovnímu ruchu, zaměstnanosti a globálnímu oživení

Hospodářství Singapuru by mělo v roce 2014 díky různým faktorům růst. K růstovému vývoji ekonomiky přispěje kromě vyšší spotřeby také výrazný objem cestovního ruchu, oživení zahraniční poptávky ze strany vyspělých trhů, stabilizace nemovitostního trhu a silnější dynamika ve výrobním sektoru. Díky těmto pozitivním vlivům je pravděpodobné, že zkušenosti singapurských podniků s úhradou pohledávek budou v roce 2014 pozitivnější; situace v roce 2013 byla do značné míry podobná situaci v roce 2012.

 

 

Tchaj-wan: zahraniční poptávka bude stimulovat růst, ohroženo je odvětví elektroniky

Tchajwanská ekonomika by měla v roce 2014 zaznamenat mírný růst, podporovaný výrazným objemem cestovního ruchu a oživení zahraniční poptávky ze strany vyspělých trhů. Domácí poptávka, zejména spotřeba, bude i nadále růst pomalu, a to v důsledku nevýrazného růstu mezd ve všech sektorech. Z provedeného průzkumu platební morálky vyplývá, že i přes menší počet případů úhrady pohledávek po splatnosti u tchajwanských podniků by v roce 2013 doba po splatnosti ve srovnání s rokem 2012 delší a více respondentů zaznamenalo pohledávky dlouhodobě po splatnosti, jejichž objem přesahoval 2 % ročního obratu.

„Ve srovnání s globální ekonomikou může odvětví elektroniky na Tchaj-wanu v budoucnu – zejména ve střednědobém horizontu – čelit ještě většímu tlaku, a pro podniky je tedy důležité, aby si na trhu našly odpovídající pozici. Daný tlak lze očekávat v důsledku skutečnosti, že Čína se v rámci hodnotového řetězce pohybuje vzhůru. Ve srovnání s Čínou má Tchaj-wan značnou nevýhodu v oblasti mzdových nákladů, je tedy těžké si představit, že dokáže i nadále podporovat výrobní sektor a s ním i odvětví elektroniky – což činil od roku 2009. Navíc vzhledem k tomu, že následné procesy s vysokou přidanou hodnotou (např. poprodejní služby) obvykle vyžadují blízkost trhu, tchajwanský sektor bude ztrácet na konkurenci v Číně, Japonsku a Koreji, kde žije výrazně více obyvatel,“ dodal Rocky Tung.

 

 

Výhled na rok 2014: hrozba pomalého růstu v Číně se vznáší na celým regionem
Img2

 

Z ptačí perspektivy se tempo asijského ekonomického růstu jeví v pokrizovém období jako rychlé – podle prognózy společnosti Coface dosáhne daný region v roce 2014 míry růstu ve výši 6,1 %. Takovéto tempo částečně vychází z ekonomického rozkvětu dvou největších rozvíjejících se trhů – Číny a Indie – v průběhu uplynulého desetiletí. Růst v těchto dvou zemích ovšem bude podle prognóz výrazně nižší než dlouhodobý růstový trend (který v letech 2000 a 2011 dosahoval v Číně v průměru 10,6 % a v Indii pak 7,8 %).

Oživení ve vyspělých ekonomikách, především v USA a v Evropě, prospěje exportně orientovaným asijským ekonomikám, k nimž patří například Hongkong, Tchaj-wan či Singapur (podle prognózy na rok 2014 dosáhne 1,9 %, v roce 2013 to bylo 1,2 %). Zpomalení růstu v Číně (které by mělo v roce 2014 dosáhnout 7,2 %) by však mohlo mít vliv na většinu asijských ekonomik, které na čínské poptávce závisejí.

 

 

O průzkumu

Tento průzkum byl proveden ve 4. čtvrtletí roku 2013 a vychází z odpovědí 2373 firem všech velikostí a odvětví působících v Austrálii, Číně, Hongkongu, Indii, Japonsku, Singapuru a na Tchaj-wanu. Jeho cílem bylo získat více poznatků o situaci v oblasti úhrady pohledávek, o platebních trendech a o postupech řízení úvěrového rizika ve firmách v asijsko-tichomořské oblasti.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Stabilizace firemních pohledávek po splatnosti v asijsko-tichomořsk... (477,35 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English