Novinky & Publikace
27.08.2015
Rizika zemí a ekonomické studie

Studie COFACE CEE Top 500 největších firem střední a východní Evropy

Studie COFACE CEE Top 500 největších firem střední a východní Evropy
Nejvíce bylo zasaženo odvětví těžby ropy a plynu, z hlediska obratu a zaměstnanosti však zůstává na prvním místě, mezi vedoucí odvětví postupně proniká automobilový průmysl
  • 2014: rok zlepšení v celém regionu – obrat se zvýšil o 2,1 %
  • Vyšší obrat u největších společností poukazuje na lepší hospodářské vyhlídky v roce 2014
  • Největším hráčem je Polsko, Maďarsko vykázalo nejvyšší míru růstu a Česká republika zaznamenala zotavení
  • Sektory: největší růst u automobilového průmyslu (+10,6 %), největší propad v odvětví těžby ropy a zemního plynu (–3,9 %)

V roce 2014 dosáhlo 500 největších firem v regionu střední a východní Evropy obratu 572 miliard eur, což přesahuje polovinu úhrnného nominálního HDP těchto ekonomik za rok 2014. Největším společnostem se podařilo zvýšit obrat i počet zaměstnanců. To jsou hlavní závěry sedmé výroční studie COFACE CEE Top 500, ve které mezinárodní pojišťovna pohledávek  Coface představuje 500 největších společností ve střední a východní Evropě.

 

500 největších hráčů: oživení růstu, pokles nezaměstnanosti

V roce 2014 nakonec nedošlo k žádným závažným pohromám. Po letech recese a pokračujících potíží byl vývoj pozitivní. Nastalo rovněž zlepšení, sice ne tak výrazné, jak ekonomové doufali, zato však stabilní. Růst HDP v roce 2014 dosahoval v průměru 2,5 %, což je téměř dvojnásobek míry růstu v roce 2013 (1,3 %). Podobnou vývojovou křivku zaznamenal u 500 největších firem v regionu střední a východní Evropy rovněž nárůst obratu. Pozitivní vliv měly rostoucí mzdy, nižší míra nezaměstnanosti, podpora nízké inflace a klesající ceny ropy. Tyto trendy rovněž přispěly k tomu, že spotřeba domácností představovala hlavní faktor rychlejšího růstu ve většině ekonomik střední a východní Evropy.

 

S působením 500 největších hráčů souvisí rovněž klesající míra nezaměstnanosti v daném regionu – dané firmy zvýšily počet zaměstnanců o 1,7 %. Těchto 500 firem tak dohromady zaměstnává 4,2 % z celkového objemu pracovní síly v regionu.

 

Regionu střední a východní Evropy tradičně dominují velké ropné a plynárenské společnosti. Ty musely v roce 2014 čelit velmi obtížnému ekonomickému prostředí. Ceny ropy dramaticky klesly o více než polovinu, což vedlo k poklesu cen u produktů rafinace. V minulém roce se firmy dále potýkaly s výrazně nižšími objemy obchodu v důsledku ruského embarga, takže například zemědělství, zpracování masa, potravinářství a vinařství zaznamenaly pokles o 13,7 %,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti Coface pro střední Evropu Katarzyna Kompowska. Díky jasnějším signálům oživení eurozóny na konci roku 2014 a snaze společností z regionu střední a východní Evropy vyhledávat alternativní trhy byl ovšem dopad těchto obtíží méně výrazný.

 

3 země na nejvyšších příčkách: vůdčí pozice připadla Polsku, Maďarsko vykázalo nejvyšší míru růstu a Česká republika zaznamenala zotavení

Ve třech zemích na nejvyšších příčkách celkem působí více než 61 % všech firem v žebříčku. Největším hráčem v regionu střední a východní Evropy je i nadále Polsko – mezi 500 největších firem má tato země 176 společností, které tvoří 40 % celkového obratu všech 500 firem z regionu střední a východní Evropy. Míra zaměstnanosti se v Polsku zvýšila o 2,5 %, což je ještě více než celková změna míry zaměstnanosti, která činí +1,7 %. Daný nárůst je způsoben pozitivním vývojem v maloobchodním a velkoobchodním sektoru.

 

Druhé místo patří Maďarsku, v němž z celkového počtu působí 73 společností (nárůst o 3 %, resp. 4,3 %). Těmto podnikům se podařilo zvýšit příjmy o 5,6 %, což představuje téměř trojnásobek celkového tempa růstu všech 500 firem z regionu střední a východní Evropy (+2,1 %). Maďarská ekonomika v roce 2014 vzrostla o 3,6 % – jedná se o nejvyšší tempo růstu v celém regionu střední a východní Evropy.

 

Na třetím místě se s 65 hráči umístila Česká republika, což poukazuje na impozantní růst šesti společností (10,2 %). Ekonomika se tak zotavuje z recesivních dopadů fiskální konsolidace. České podniky zaznamenaly impozantní růst obratu o 7,8 %, ze všech zemí tedy vůbec nejvyšší. Důvodem je mimo jiné vstup mezi dvacet největších světových výrobců automobilů.

 

Odvětví: největší růst u stavebnictví a automobilového průmyslu, největší propad v odvětví těžby ropy a zemního plynu

Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke zvýšení obratu v devíti z třinácti odvětví. V automobilovém průmyslu a odvětví dopravy pokračoval vzestupný trend z roku 2013 a obě odvětví pak v roce 2014 vykázala velmi dynamický vývoj. Objem světové výroby vozidel vzrostl o 2,6 % a tento trend vedl rovněž ke zvýšení produkce v automobilovém klastru ve střední a východní Evropě. Příjmy 86 největších firem se zvýšily o 10,6 % (101 miliard eur). K přímo raketovému růstu pak v roce 2014 došlo v oblasti zisků (+76,2 %). Tato odvětví také zaznamenala nejvyšší počet nově příchozích subjektů do skupiny 500 největších firem (15).

 

Ropné a plynárenské společnosti měly potíže s cenami – ty totiž v roce 2014 klesly na polovinu. Ve stejné době způsobil další potíže v daném odvětví rovněž konflikt na Ukrajině. Tyto okolnosti vedly k dramatickému poklesu ze zisku ve výši 3,3 miliard eur v roce 2013 na ztrátu ve výši 48 milionů eur v roce 2014. Z těchto důvodů zaznamenalo dané odvětví vůbec nejvyšší pokles obratu (–3,9 %) a snížení míry zaměstnanosti (–2,1 %). Se 105 společnostmi a téměř 30 % celkového obratu se však i nadále jedná o největší sektor žebříčku.

 

Lepší vyhlídky pro region střední a východní Evropy v roce 2015

Prognóza pro region střední a východní Evropy na rok 2015 je poněkud lepší než pro rok 2014 – odhadované průměrné tempo růstu činí 2,8 %. Většina ekonomik bude těžit z opětovného nárůstu spotřeby domácností a postupného oživení klíčové exportní destinace – eurozóny. Překážkou udržitelného zlepšení daného regionu jsou však potíže domácích i zahraničních ekonomik,“ dodává ekonom společnosti Coface pro region střední a východní Evropy Grzegorz Sielewicz.

 

Studie 500 největších firem střední a východní Evropy

Mezinárodní pojišťovna pohledávek Coface představila sedmou výroční studii 500 největších společností ve střední a východní Evropě – Coface CEE Top 500. Podniky hodnotí podle jejich obratu a analyzuje rovněž další faktory, například počet zaměstnanců, strukturu společností a jednotlivá odvětví a trhy.

Více informací a studii CEE Top 500 ke stažení naleznete na následující adrese: http://www.coface.cz/Novinky-Publikace/Publikace

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Studie COFACE CEE Top 500 největších firem střední a východní E... (320,25 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English