Novinky & Publikace
02.05.2024
Rizika zemí a ekonomické studie

V ČR se loni do insolvence dostalo 1 074 firem, zejména ze stavebnictví, maloobchodu a služeb, jde o meziroční nárůst o 5 %

V ČR se loni do insolvence dostalo 1 074 firem, zejména ze stavebnictví, maloobchodu a služeb, jde o meziroční nárůst o 5 %
Loni o 5 % vzrostl počet firem, které se v ČR dostaly do insolvence. Takřka pětinou se na celkovém počtu insolvencí podílel obor stavebnictví, následovaný retailem (10,9 %) a službami (10,1 %). Prakticky všechny země CEE se loni potýkaly s hospodářským útlumem, vysokou inflací a slabým růstem HDP. Firmy navíc čelí rostoucím vstupním nákladům, tlakům na růst mezd a slabé poptávce zákazníků. Důsledkem toho je meziroční nárůst insolvencí v zemích CEE o bezmála 40 %. Vyplývá to z nejnovější analýzy insolvencí od společnosti Coface. Dle experta by i letos měly firmy věnovat zvýšenou pozornost pojištění vlastních pohledávek a průběžně prověřovat kreditní informace obchodních partnerů.
Nárůst počtu insolvencí odráží slabý hospodářský růst

Průměrný růst HDP v regionu střední a východní Evropy klesl ze 4 % v roce 2022 na pouhých 0,5 % v roce 2023. Následkem je nejnižší míra růstu HDP v tomto století, s výjimkou globální finanční krize v roce 2009 a pandemie Covid-19 v roce 2020. Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko a Litva zaznamenaly v roce 2023 dokonce záporné tempo růstu. Není tedy příliš překvapivé, že v regionu CEE došlo k meziročnímu nárůstu insolvenčních řízení o 38,6 %.  

Důsledky ruské invaze na Ukrajinu se projevily v celém regionu středovýchodní Evropy. Narušily dodavatelské řetězce a přispěly k prudkému nárůstu cen energií. Tyto vnější šoky spolu s vnitřními problémy, jako jsou rostoucí vstupní náklady a nedostatek pracovních sil, těžce doléhaly na firmy, což vedlo k výraznému nárůstu insolvencí,“ říká Martin Procházka, ředitel úpisu rizika pro ČR a Slovensko ze společnosti Coface a dodává, že i letos by měly firmy obchodovat obezřetně.

„Je potřeba si uvědomit, že pokud jeden z dodavatelů skončí v insolvenci, projeví se to v celém řetězci a některým firmám to může způsobit až existenční problémy. Preventivní ochrana, ať už ve formě pojištění vlastních pohledávek nebo průběžného prověřování kreditních informací o obchodních partnerech, se v konečném důsledku firmám může jedině vyplatit. Způsobené finanční škody z důvodu platební neschopnosti jsou totiž zpravidla mnohem vyšší, varuje Martin Procházka.

Problémy ve stavebnictví, retailu a (některých) službách

V ČR bylo loni zahájeno 1 074 insolvenčních řízení, což je o 50 více než v roce 2022. Nejproblematičtějším odvětvím je stavebnictví, které se na celkovém počtu insolvencí v ČR podílelo z 18,1 % a ve 2. pololetí loňského roku atakovalo hranici 20 %. „Česká ekonomika operovala s vyšší úrokovou sazbou než eurozóna, kompenzace cen energií nebyla tak štědrá, kupní síla domácností klesala v rámci regionu nejvíce. Tyto faktory přispěly ke zrušení nebo odložení mnoha stavebních projektů. Také rok 2024 bude z tohoto pohledu obtížný a návrat k normální úrovni růstu lze očekávat až v roce 2025,“ upozorňuje Martin Procházka.

Druhý nejvyšší podíl na tuzemských insolvencích (10,9 %) měl maloobchodní prodej. Klesající poptávka a rostoucí náklady postihly stejně tak internetové prodejce jako tradiční, většina insolventních společností obchodovala s potravinami, módou a spotřební elektronikou. Podíl insolvencí v tomto odvětví letos stále roste. Na třetím místě byl sektor služeb (10,1 %), kde se do insolvencí opakovaně dostávaly zejména kosmetické a jiné osobní služby, IT služby, vzdělávání nebo pracovní agentury.

Viditelný klesající trend insolvencí byl v průběhu roku naopak patrný v odvětvích Restaurace a hotely (8,38 %) a Doprava a logistika (7,64 %), kde se ještě v prvním čtvrtletí loňského roku výrazně projevovala opatření přijatá v souvislosti s pandemií COVID.

Komplikovaný případ Arca, krach Rosa market, Mamut či Tameh

Český a slovenský trh je nadále propojen komplikovaným případem investiční společnosti Arca, kde probíhá insolvenční řízení již několik let. Zahrnuje více než 150 sporů a pohledávky přesahující 600 milionů eur. Aspiruje tak na největší insolvenční případ za mnoho let pro obě země.
Nejvýznamnějšími insolvenčními případy roku 2023 v ČR jsou zejména maloobchodní prodejce Rosa market, společnost Mamut, která se věnuje distribuci mobilních telefonů, a dodavatel energií Tameh. Největší úpadek na Slovensku se týká zkrachovalé skupiny Axe Capital, která od investorů vybrala přes 50 milionů eur.  

K oživení nedojde hned ani snadno, pomohou spotřebitelé

Společnost Coface očekává v tomto roce další nárůst insolvencí ve vybraných sektorech, zejména ve stavebnictví či retailu. Celkový počet insolvencí by však meziročně mohl klesnout, v důsledku oživení spotřebitelských výdajů a celkové stabilizace makroekonomického prostředí. „Podnikatelské prostředí bude letos poznamenáno omezeným růstem obratu, klesajícími maržemi a přetrvávajícími problémy pro exportní společnosti v důsledku slabé zahraniční poptávky, zejména z Německa, které zůstává hlavním obchodním partnerem pro většinu ekonomik střední a východní Evropy. Na obzoru se však objevují náznaky oživení způsobeného spotřebiteli, zejména pokud jde o výdaje za zboží denní potřeby,“ dodává Procházka.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : V ČR se loni do insolvence dostalo 1 074 firem, zejména ze stavebnic... (222,32 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English