Novinky & Publikace
06.11.2013
Rizika zemí a ekonomické studie

Změny v hodnocení rizik zemí

Změny v hodnocení rizik zemí
Coface je optimistický ohledně vývoje podnikatelských rizik ve Spojených státech, znepokojují jej však rizika rozvíjejících se zemí, a to například Brazílie a Thajska.
Ve Spojených státech se vrací důvěra v růst ekonomiky mezi předními představiteli podnikatelského sektoru. Rozvinuté ekonomiky si celkově vedou lépe: po dvou letech recese zaznamená eurozóna v roce 2014 mírné, nicméně kladné tempo růstu (+1%). V rámci Hospodářské a měnové unie se očekává, že Německo vykáže oživení na úrovni 1,8 %. Francie pak zaznamená pomalý růst 0,6 % a na dohled je konec recese ve Španělsku a v Itálii. Navzdory těmto zlepšením se však důvěra předních představitelů podnikatelského sektoru v Evropě dosud nevrátila.Znepokojivá je situace v rozvíjejících se zemích, které čelí poklesu růstu ekonomiky (odhadovaného pro rok 2014 na celkových 4,8 %), třebaže tyto země budou nepřímo těžit ze zotavení vyspělých ekonomik. Coface zohlednil tyto závěry ve svém hodnocení rizik zemí USA, Brazílie a Thajska.

 

Spojené státy: rating A2 byl označen nově pozitivním výhledem, a to i navzdory nevyřešeným rozpočtovým problémům.

Ke změně ratingu s pozitivním výhledem vedly Coface vyhlídky USA na trvalý a vyvážený růst (odhadovaný na 1,5 % v roce 2013 a na 2,2 % v roce 2014). Spotřeba domácností, která je hlavní hnací silou růstu, se vyvíjí lépe než před krizí, a to i díky tomu, že proces oddlužování domácností se chýlí ke konci. Pozitivní faktory shledal Coface v podnikatelském sektoru v oblasti nových investic, dále zde rostou marže i ziskovost, přičemž úroveň zadluženosti je nízká (55 %, ve srovnání s 85 % v eurozóně). Přesto je růst v některých odvětvích (stavební materiály, měď, papír) i nadále slabý. Podniky jsou silným článkem ekonomiky USA vzhledem k tomu, že nejsou příliš zadlužené a jsou ziskové.

Přestože délka „odstávky“ fungování státních institucí byla kvůli neshodám v rozpočtu překvapením, neměla by nijak výrazně ovlivnit podnikatelský sektor. Nicméně nejistota související se státním dluhovým stropem Spojených států je i nadále vysoká a riziko nesplácení dluhů nelze vyloučit. Takovýto scénář vývoje by již měl výrazný dopad na podnikatelský sektor. V této fázi však očekáváme, že dojde ke shodě politických stran ohledně finální podoby stabilního vládního rozpočtu a tudíž bude růst jak spotřeba, tak investice.

 

Brazílie: rating A3 označen nově negativním výhledem

Růst brazilské ekonomiky je nedostatečný (v letošním roce je odhadován na 2,3 % a v roce 2014 na 2,9 %) v důsledku pomaleji rostoucí spotřeby domácností a zejména slabých podnikových investic. Příčiny těchto hospodářských potíží jsou strukturální povahy. Nedostatečná infrastruktura omezuje podnikání a stoupající úrokové sazby mohou koncem roku 2013 dosáhnout téměř 10%, což brání jakýmkoli vyhlídkám na výrazné oživení.

Útlum poptávky pak oslabuje odvětví a podniky, které jsou na ní závislé: výroba domácích spotřebičů, automobilový průmysl, elektronika. Stoupající úrokové sazby a přemrštěné ceny dovážených dílů a strojního zařízení v důsledku znehodnocení brazilské měny realu jsou ještě zhoršovány vysokým zdaněním a vysokými výrobními náklady. Společnosti váhají s navyšováním svých investic. Coface eviduje vyšší množství zaznamenaných platebních selhání brazilských společností, počet se blíží svému maximu z roku 2009. Jak makroekonomické, tak mikroekonomické faktory tedy odůvodňují zařazení brazilského ratingu A3 s negativním výhledem.

 

Thajsko: rating A3 označen nově negativním výhledem

Riziko stoupá i v Thajsku, jehož rating A3 má nyní status negativního výhledu. Jeho růst se v roce 2013 prudce propadl a v roce 2014 bude stále ještě omezován zadlužeností domácností (80 % HDP). Účinek předchozích pobídkových opatření pro růst ekonomiky se již vyčerpal. Země bude kromě toho i nadále trpět stagnací vývozu související zejména s jeho závislostí na nyní pomaleji rostoucí Číně.

 

DODATEK

Hodnocení rizika země společností Coface (CRA) měří průměrnou úroveň počtu a výše platebních selhání firem v dané zemi v rámci jejich obchodních transakcí v krátkodobém horizontu. Netýká se státního dluhu. Pro stanovení rizikovosti určité země Coface vyhodnocuje její hospodářský, finanční a politický výhled a vlastní zkušenosti s platební morálkou firem a při zohlednění celkového posouzení podnikatelského klimatu.

Hodnocení (která mohou být zařazena do režimu sledování) se pohybují v sedmistupňové škále: A1, A2, A3, A4, B, C, D.

 

hodnocenirizik1
Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Změny v hodnocení rizik zemí (429,95 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English