Novinky & Publikace
11.11.2013
Rizika zemí a ekonomické studie

Rozvíjející se Asie: Coface varuje před narůstajícími riziky spojenými se zadlužeností domácností

Rozvíjející se Asie: Coface varuje před narůstajícími riziky spojenými se zadlužeností domácností
Růstový potenciál je v Asii vysoký, nyní i díky rostoucí střední třídě.

 

Asijské ekonomiky přestály jak globální krizi v letech 2008-2009, tak i dluhovou krizi Eurozóny především zásluhou dynamické spotřeby svých domácností. Například v Číně se spotřeba na obyvatele od roku 1995 téměř ztrojnásobila a v Indii víc než zdvojnásobila, díky motivaci v tzv. „dohánění“ vyspělých ekonomik. Toto dohánění, zatím vesměs nedovršené, bude pokračovat dlouhodobě a bude se projevovat rozmachem střední třídy. V důsledku trvalého růstu HDP a státní politiky podporující spotřebu, stoupají příjmy domácností. K tomuto trendu přispívá i rychlá urbanizace.

 

Ze zvýšené spotřeby střední třídy budou v nadcházejících letech plně těžit tyto tři klíčové oblasti:

  • automobilový průmysl,
  • luxusní spotřební zboží,
  • cestovní ruch.

 

Malajsie, Jižní Korea, Singapur a Thajsko: zadluženost domácností je podobná zadluženosti domácností ve Spojených státech v době hypoteční krize.

 

Prudký nárůst spotřeby v rozvíjející Asii je také spojen se snazším přístupem k bankovnímu úvěru. Nadměrné zadlužení domácností v některých zemích by ale mohlo mít ve střednědobém horizontu negativní dopad na celkovou ekonomiku regionu. Nejvíce je v tomto směru ohrožena čtveřice zemí, jejichž poměr dluhu domácností k disponibilním příjmům v roce 2012 přesahuje 100 %, v Malajsii dosáhl 194 %, v Jižní Koreji 166 %, v Singapuru 134 % a v Thajsku 112 %, zatímco ve Spojených státech se v roce 2008, tedy v době vypuknutí hypoteční krize, pohyboval okolo 130%. Dluhová služba domácností tak byla vyšší než ve Spojených státech v roce 2008 a ve Španělsku v roce 2012 (kde je z velké části odpovědná za jeho hluboký hospodářský pokles).

 

U Jižní Koreje je dalším rizikovým faktorem i struktura jejího dluhu, kde podíl hypoték s pohyblivou sazbou zde dosáhl 55% - oproti pouhým 10% ve Spojených státech v roce 2009.

 

Pokud uvažujeme u uvedených zemí i existenci nestabilního vnějšího financování, spojeného s odlivem kapitálu, pak jsou zranitelnější i ve střednědobém horizontu. Zadluženost může vést také k náhlým devalvacím směnného kurzu podobným těm, které byly zaznamenány v průběhu léta 2013.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Rozvíjející se Asie: Coface varuje před narůstajícími riziky sp... (245,72 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English