cze-CZ

GDPR - často kladené dotazy

Často kladené dotazy – GDPR a společnost Coface (pro webové stránky)
Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) nahrazuje Směrnici 95/46/ES o ochraně osobních údajů, přičemž jeho účelem bylo harmonizovat právní předpisy o ochraně osobních údajů v Evropě, chránit občany EU a posílit jejich práva v oblasti ochrany osobních údajů a změnit způsob, jakým organizace v rámci daného regionu přistupují k ochraně osobních údajů.
 
Na této stránce najdete odpovědi na často kladené dotazy, příslušnou dokumentaci, odkazy na užitečné externí zdroje a kontaktní údaje pro případ, že budete potřebovat další informace o GDPR.
 
 
ČASTO KLADENÉ DOTAZY – GDPR
 
Co je to GDPR?
 
Nařízení GDPR nahradí stávající Směrnici Evropské unie 95/46/ES o ochraně osobních údajů a od 25. května 2018 tedy bude přímo aplikovatelné ve všech členských státech EU a EHP.
Nařízení GDPR významně změní regulatorní rámec ochrany údajů v Evropské unii, když nastavuje přísnější požadavky, platí pro více společností a zavádí potenciálně vyšší pokuty. Společnosti například musí:
 • Zavádět programová opatření pro zajištění dodržování pravidel a předpisů a aktivně jejich dodržování prokazovat;
 • Zavádět přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu práv fyzických osob, a to při navrhování systému pro zpracování i při zpracování údajů;
 • Provádět posouzení dopadu na ochranu údajů pro vysoce rizikové zpracování údajů;
 • Zavádět ochranu soukromí již při návrhu, a to defaultně;
 • Zavést oznámení o porušení ochrany údajů.
 
Jak se společnost Coface na GDPR připravuje?
 
Společnost Coface usiluje o ochranu osobních údajů, které shromažďuje a zpracovává, a to na základě důsledných pravidel, kontrol a dohledu nad dodržování pravidel a předpisů. Cílem je zajistit, aby byly příslušné údaje řádně uchovávány a zpracovávány.
Společnost Coface pod záštitou svých klíčových výkonných představitelů zřídila celospolečenský program pro GDPR, který pokrývá dotčené dceřiné společnosti i propojené subjekty. Činnosti v oblasti zpracování údajů o fyzických osobách v EU jsou předmětem kontroly, včetně aplikací a databází, pravidel, procesů a postupů, které mají zajistit, že naši zaměstnanci, partneři a dodavatelé zpracovávají osobní údaje v souladu s požadavky GDPR.
Společnost Coface využívá síť národních pracovníků odpovědných za kontrolu dodržování pravidel a předpisů a tým pro kontrolu dodržování pravidel a předpisů na úrovni celé skupiny. Toto opatření má zajistit další dodržování ustanovení GDPR.
 
 
Jaký dopad to bude mít na mě jako klienta společnosti Coface?
 
Nařízení GDPR neplatí pouze pro organizace v rámci EU, ale bude rovněž platit pro organizace, které se nacházejí mimo EU, pokud nabízejí své zboží či služby subjektům údajů v EU, případně monitorují chování těchto subjektů údajů. Platí pro všechny společnosti, které zpracovávají a uchovávají osobní údaje subjektů údajů s bydlištěm v Evropské unii – bez ohledu na to, kde dané společnosti sídlí.
Nařízení GDPR může vyžadovat aktualizace určitých ustanovení smluv s klienty v oblasti ochrany údajů, aby byly reflektovány změny dle GDPR. Pokud budou nezbytné změny v dokumentaci, která je mezi námi uzavřena, budeme vás kontaktovat, abychom vám dle potřeby poskytli jakékoliv nové podmínky či nová oznámení ve věci ochrany soukromí.
 
 
Jsem klientem společnosti Coface mimo EU. Jaký dopad to bude mít na mě?
 
Územní platnost GDPR je širší, přičemž jeho ustanovení mohou rovněž platit pro organizace, které nesídlí v EU, ale nabízejí své zboží či služby fyzickým osobám v EU a/nebo monitorují chování fyzických osob v EU. Společnost Coface prochází všechny své činnosti v oblasti zpracování, které zahrnují fyzické osoby v EU, aby určila, zda platí širší územní rozsah. Pokud to bude relevantní, společnost Coface přijme nezbytná opatření, jejichž součástí může být aktualizace Všeobecných obchodních podmínek, aby byly reflektovány změny vyžadované dle GDPR.
 
 
Mohu se seznámit s vašimi pravidly pro ochranu soukromí?
 
Aktuálně procházíme všechna naše pravidla a postupy, přičemž provádíme nezbytné aktualizace, abychom zajistili jejich soulad s GDPR.
Oznámení společnosti Coface o ochraně soukromí bude brzy k dispozici ke stažení prostřednictvím níže uvedeného odkazu.
 
 
Je nutný „výslovný“ nebo „jednoznačný souhlas“ a jaký je mezi nimi rozdíl?
 
Výslovný souhlas je vyžadován pouze pro zpracování citlivých osobních údajů – v tomto kontextu je vždy vyžadován vědomý a aktivní souhlas („opt-in“). Avšak v případě necitlivých údajů je dostatečný „jednoznačný“ souhlas. Souhlas musí být jasný a rozlišitelný od ostatních záležitostí, přičemž musí být udělen srozumitelnou a snadno přístupnou formou, jasným a běžně užívaným jazykem.
 
 
Mohu aktualizovat svou dokumentaci nyní, abych zahrnul ustanovení vyhovující GDPR?
 
Aktivně procházíme naši klientskou dokumentaci ve světle ustanovení GDPR a dle potřeby kontaktujeme klienty. Vytvořili jsme Oznámení společnosti Coface o ochraně soukromí, které bude brzy k dispozici ke stažení prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Toto oznámení má informovat fyzické osoby o právech, která jim náleží, a o tom, jak společnost Coface v souvislosti s poskytováním svých služeb zpracovává osobní údaje.
 
________________________________________
 
ZÁKLADNÍ DOKUMENTY Z HLEDISKA NAŘÍZENÍ GDPR PRO KLIENTY SPOLEČNOSTI COFACE
 
Oznámení společnosti Coface o ochraně soukromí (květen 2018)
Oznámení společnosti Coface o ochraně soukromí bude brzy k dispozici ke stažení
________________________________________
 
UŽITEČNÉ EXTERNÍ ZDROJE Z HLEDISKA NAŘÍZENÍ GDPR
 
Evropská komise:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_en.htm
 
Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (úplné znění):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
________________________________________
 
KONTAKTUJTE NÁS
 
Pokud máte další dotazy ve věci implementace GDPR, můžete:
 • Kontaktovat svou kontaktní osobu ve společnosti Coface; nebo
 • Kontaktovat Coface Czech e-mailem na adrese: gdpr-czech@coface.com; nebo
 • Zaslat dopis na adresu Štětkova 1638/18, 140 00 Prague 4 - Nusle, Česká republika; nebo
 • Kontaktovat oddělení společnosti Coface pro ochranu osobních údajů emailem na adrese: Coface_dpo@coface.com ; nebo
 • Písemně oslovit oddělení společnosti Coface pro ochranu osobních údajů / oddělení pro kontrolu dodržování pravidel a předpisů na úrovni celé skupiny na adrese 1 Place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes – FRANCIE.
Nahoru
 • Czech
 • English