Služby klientům

Služby klientům

Firmám po boku při jejich ochraně proti riziku neplacení faktur

Hlavním posláním společnosti Coface je pojišťovat firmy - od malých či středně velkých podniků až po nadnárodní společnosti - proti neplacení faktur, které by mohlo ohrozit jejich činnost. Navrhli jsme tak celou škálu řešení pojištění pohledávek, splňující 3 nejdůležitější požadavky, které firmy vyjadřují zejména v souvislosti s vývozem: pojištění jejich pohledávek, krytí rizik na míru jejich podnikání a vyhodnocování trhů.
 
Tato ochrana “made by Coface” je založena na výkonném preventivním systému: naši experti po celém světě provádějí analýzy finanční stability firem a snaží se předvídat opožděné platby. Díky tomuto nepřetržitému přezkoumávání jsme schopni poskytnout zpětnou vazbu ohledně celého zákaznického portfolia nebo jeho části.
 
Naše hluboká znalost odběratelů a trhů nám umožňuje nabízet na míru přizpůsobené poradenství a služby, jakož i podniknout rychlé kroky tam, kde se riziko nezaplacení faktur stane skutečností. Tato schopnost rychlé reakce se opírá o úzké vazby, které máme s našimi zákazníky, a to vzhledem k naší přímé přítomnosti v 57 zemích. V České republice působíme od roku 1991. Spolupracujeme se specializovanými makléři s celostátní či regionální působností. Máme k dispozici  speciálně vyčleněný tým pro péči o klíčové zákazníky v Praze.  Kromě pojištění pohledávek nabízí Coface v také poskytování kreditních informací a služby související se vymáháním obchodních pohledávek.

Coface: the most agile, global trade credit insurance partner in the industry

Naše řešení

Mapa neplacení rizik

Mapa neplacení rizik

Vyberte zemi:

Ekonomické studie
  • Czech
  • English