Služby klientům

Policy Master

Online řešení, které snižuje riziko vzniku chyb opomenutí termínů hlášení podle podmínek pojistné smlouvy

Spravujte své pojištění pohledávek účinněji

Výhody pro Vás: 

  • Úspora času při obsluze Vaší pojistné smlouvy
  • I přes zvýšenou automatizaci různých hlášení pojišťovně Vám zůstává úplná kontrola nad rozhodnutími
  • Nižší riziko chybné obsluhy Vaší pojistné smlouvy: optimalizujete krytí, nezmeškáte žádný termín a vyhnete se případným nákladným chybám
  • Management Vaší společnosti má jistotu, že Vaše pojistná smlouva je řádně spravována
CofaNet Policy Master

 

Policy Master vede k efektivnější organizaci obsluhy Vašeho pojištění pohledávek u Coface. Stačí nahrát pohledávky po splatnosti a CofaNet Policy Master bude porovnávat doposud neuhrazené pohledávky s kreditními limity.

 

Na základě této analýzy Vám CofaNet Policy Master poskytne reálný pohled na rizikovou expozici hrozeb neplacení od Vašich odběratelů a navrhne příslušná opatření.

CofaNet Policy Master snižuje administrativní náročnost obsluhy pojistné smlouvy
S CofaNet Policy Master nikdy nezmeškáte termíny! CofaNet Policy Master Vás upozorní, když se blíží důležité termíny (pro zaslání oznámení pohledávek po splatnosti nebo pro žádost o intervenci), nebo jsou-li úvěrové limity v nesouladu se skutečnou dlužnou částkou.
 
Nahoru
  • Czech
  • English